Annons
Studie testade gränser för hållbarhet hos insulin
Vaccintillverkning. Foto: Istock

Studie testade gränser för hållbarhet hos insulin

Även utan kylskåp håller sig insulin längre tid än vad läkemedelsinformationen säger, visar en studie i Indien.

11 apr 2023, kl 09:57
0

Gun Forsander.

Gun Forsander.

En ny forskningsstudie om hållbarhet hos insulin kan bana väg för att förbättra tillgången på läkemedlet, särskilt i låginkomstländer med varmt klimat.

Ett internationellt forskarlag med forskare vid bland annat Göteborgs universitet genomförde studien. Undersökningen gjordes i Nagpur i Indien och resultaten är publicerade i the Lancet diabetes & endocrinology.

Hållbarhet hos insulin

Behandling med insulin är livsviktigt vid diabetes typ 1. Men i många fattiga länder är det brist på detta läkemedel och priserna är höga. Många människor dör därför i förtid på grund av ojämlik tillgång till diabetesbehandling.

En komplicerande faktor är också att insulin är temperaturkänsligt och bör långtidsförvaras kallt. Enligt anvisningar från tillverkare och läkemedelsmyndigheter får insulin aldrig frysas men ska förvaras i kylskåp vid 4-6 grader Celsius. I vanlig rumstemperatur (20-25 grader) anges hållbarheten till ungefär en månad.

Men det finns sammanlagt 770 miljoner människor i världen som inte har tillgång till kylskåp, främst i fattiga länder. Om man då ska följa rekommendationerna bör man slänga insulin som förvarats mer än cirka fyra veckor.

Förvarade insulin på olika sätt

Den aktuella studien var en pilotstudie där sex familjer medverkade. I samtliga fanns någon som var yngre än 25 år och hade insulinkrävande diabetes. Varje familj fick två olika insulintyper i vattentäta påsar.

Familjerna förvarade insulinet på två olika sätt; dels i öppna plastlådor på en garderobshylla eller liknande och dels i en typ av enkla kylsystem. Dessa är lerkrukor där temperatur sänks genom att vatten får avdunsta.

Temperaturen där insulinerna förvarades mättes automatiskt varje kvart. Kontrollförpackningar med insulin förvarades också i kylskåp enligt tillverkarnas anvisningar.

Kylande lerkrukor hjälpte

Forskarna analyserade sedan kvaliteten hos läkemedlen efter fyra respektive tolv veckor. De insuliner som familjerna förvarat jämfördes med kontrollerna i kylskåp.

Vid de analyser som gjordes i Göteborg använde man så kallad NMR-spektroskopi (läs mer om metoden här). Med den metoden kan man se om substansen behållit sin struktur tillräckligt för att läkemedlet ska ha kvar sin verkan, samt mäta läkemedlets koncentration.

Resultaten visade att insuliner i rumstemperatur kan behålla sin koncentration och struktur tillräckligt väl i ungefär två månader, i vissa fall i ända upp till fyra månader. Forskarna såg också att de enkla kylsystemen med lerkrukor höll insulinet ett par grader kallare och förbättrade hållbarheten något.

Större studie behövs

Gun Forsander, forskare inom pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och barnläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom studien.

– Den här studien visar att insulin sannolikt har en betydligt längre hållbarhet i rumstemperatur, uppemot fyra gånger så länge som man hittills trott, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon och hennes kollegor framhåller att resultaten behöver bekräftas i en större studie. Om de visar sig hålla hoppas forskarna på ändrade rekommendationer om hållbarhetstiden i rumstemperatur. Det skulle, menar de, kunna öka fattiga familjers tillgång till insulin.