Annons
”Vi måste göra det enklare att engagera sig”
Johanna Wikman.

”Vi måste göra det enklare att engagera sig”

Apotekarsocietetens nya ordförande Johanna Wikman är förväntansfull inför uppdraget.

4 jun 2024, kl 07:18
0

Annons

Apotekaren Johanna Wikman jobbar tillvardags som chefapotekare i Region Skåne. Närmare bestämt är hon chefapotekare inom två förvaltningar, förvaltningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt förvaltningen för medicinsk service.

 Ett, enligt Johanna Wikman, “superspännande. brett, komplext och jätteroligt” jobb som mycket går ut på att rätt läkemedel finns på rätt plats med rätt kvalitet inom förvaltningarnas verksamheter.

Ny ordförande i Apotekarsocieteten

Hon har också en lång tidigare erfarenhet från olika läkemedelsföretag och apotekskedjor i olika roller.

– Men det som är min yrkesidentitet är att jag är sjukhusapotekare. Det var på sjukhusapoteket i Lund jag började efter examen och där jag jobbade under längst tid. Det är där jag har min bas, säger hon med visst eftertryck under pratstunden med Läkemedelsvärlden.

Det som föranleder samtalet är att Johanna Wikman nyligen blev vald till ny ordförande i Apotekarsocieteten, en ideell förening som vill göra Sverige kunnigare om läkemedel och bland mycket annat även ger ut Läkemedelsvärlden.

Gillar föreningsliv

Hon gick med i föreningen redan under studietiden på 1990-talet, från början främst för att kunna söka några av de stipendier som organisationen förvaltar. Men hon sögs snabbt djupare in i föreningsarbetet.

Först var det Sektionen för kliniska studier som lockade. Detta eftersom hon då sysslade med sådana studier på jobbet. Senare engagerade hon sig även i Sektionen för sjukhusfarmaci. Och eftersom Johanna Wikman bor i Skåne är hon även med i Skånska kretsen inom Apotekarsocieteten.

– Föreningar är viktiga! säger hon.

Det som gör just Apotekarsocieteten viktig är, menar hon, att föreningen har en unik möjlighet att vara en neutral spelplan där alla olika aktörer inom läkemedelsområdet kan mötas.

– Det är vår styrka. Här kan man diskutera och arbeta med viktiga life science-frågor tillsammans och på tvärsen, utan att behöva tänka på inbördes konkurrens.

Gillar stämningen och bredden

Johanna Wikman säger att hon alltid tycker det är roligt att komma till föreningens lokaler på Wallingatan i Stockholm.

– Det är en härlig stämning och jag lär mig alltid något nytt. Det är väldigt berikande att få diskutera saker som jag själv inte jobbar med i vanliga fall, som när Apotekarsocieteten ska svara på remisser i olika frågor.

– Man blir uppdaterad på ett fantastiskt sätt.

Johanna Wikman vill fånga engagemang

Men som de flesta ideella medlemsorganisationer i Sverige i dag ser Apotekarsocieteten att det går trögare än förr att rekrytera nya medlemmar i yngre generationer. En del skyller det sjunkande föreningsintresset på ökande individualism och därmed sjunkande intresse för kollektivt engagemang.

Johanna Wikman tror dock att det handlar mer om att nya generationer söker nya sätt att kanalisera sitt engagemang.

– Jag tror att dagens unga snarare vill engagera sig i en viss fråga än gå med i föreningar. För oss i Apotekarsocieteten gäller det att vara med på den bollen – att hitta sätt att fånga upp även yngres engagemang och göra det enklare att engagera sig.

– Exempel på viktiga life science-frågor som jag tror kan intressera många unga är utvecklingen av antibiotikaresistens och olika miljöfrågor kring läkemedel. Man måste kunna få gå in och arbeta med en sådan fråga utan att nödvändigtvis behöva engagera sig i en massa annat i föreningen.

Gav chans att sitta kvar

För egen del har dock Johanna Wikman stortrivs med att medverka på flera olika hörn i Apotekarsocietetens verksamhet. De senaste två åren var hon vice styrelseordförande och sammanlagt har hon suttit sex år i styrelsen.

Faktum är att de sex åren var ett av skälen till att hon tackade ja till att bli föreslagen som styrelseordförande. För längre än så får man enligt stadgarna inte sitta i styrelsen som ordinarie ledamot (inklusive vice ordförande).

– Att bli ordförande är ett väldigt hedersamt uppdrag. Och för mig var det också en möjlighet att få vara kvar ett tag till i det här otroligt roliga jobbet. Att vara med och ro en del påbörjade saker i hamn och följa konsekvenserna av beslut som jag har varit med och fattat.

– Jag ser exempelvis fram emot att få vara med och inviga Apotekarsocietetens nya museum som vi jobbat så länge med. Och att se vart beslutet om att sälja vissa av våra fastigheter så småningom kan leda oss ekonomiskt.

Vill öka synligheten

Vad tycker du är allra viktigast för Apotekarsocieteten att fokusera på under de närmaste åren?

– Det ena är det vi redan talat om – att utveckla verksamhetsformer som gör det lättare och mer lockande för nya intresserade att engagera sig. Det andra är att öka Apotekarsocietetens synlighet i samhället.

– Det innebär bland annat att vi behöver bli ännu bättre på att prioritera viktiga samhällsfrågor kring läkemedel och medicinteknik där vi vill få igång diskussioner och driva utvecklingen framåt. Och att vi behöver hitta fler kanaler för att nå ut med detta på ett mycket tydligare sätt.