Annons
Läkemedelskemiska priset för viktigt stöd till forskare
Den högtidliga prisutdelning av Apotekarsocietetens läkemedelskemiska pris 2024. Priset går till föreståndarna för Scilifelabs läkemedelsplattform. De prisas för sitt hängivna ledarskap, starka engagemang och ständigt aktuella kunskaper som bidrar till att upprätthålla en betydande och värdefull läkemedelskemisk kompetens i Sverige. Till vänster Per Arvidsson och till höger Kristian Sandberg. Foto: Vindar Akat

Läkemedelskemiska priset för viktigt stöd till forskare

Kristian Sandberg får, tillsammans med Per Arvidsson, det läkemedelskemiska priset av Apotekarsocieteten.

20 maj 2024, kl 08:00
0

Annons

Kristian Sandberg och Per Arvidsson som tillsammans är föreståndare för Scilifelabs läkemedelsplattform får det Läkemedelskemiska priset av Apotekarsocieteten och dess läkemedelskemiska sektion.

Det läkemedelskemiska priset är en hedersutmärkelse till personer som gör betydelsefulla insatser inom området läkemedelskemi. Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelskemi delar ut priset vartannat år.

Scilifelabs läkemedelsplattform, kallad Drug discovery and development-plattformen eller förkortat DDD-plattformen, har blivit ett nav för läkemedelsforskning i Sverige.

I pressmeddelandet från Apotekarsocieteten står att: ”Med sin unika samarbetsmodell har plattformen en avgörande roll i att accelerera utvecklingsprojekt och möjliggöra banbrytande läkemedelsinriktad forskning.

Läkemedelskemiska priset för gott ledarskap

I prismotiveringen står bland annat att plattformen och det stöd forskarna får har lett till att ”kvaliteten på läkemedelskandidater från den akademiska miljön ökat, med flera exempel där småmolekylprojekt som utgått från DDD-Plattformen har resulterat i etablering av nya företag eller utlicensiering.

Vidare hyllas de båda föreståndarna för plattformen så här: “Per och Kristian har, genom sitt hängivna ledarskap, starka engagemang och ständigt aktuella kunskaper, bidragit till den fortsatta utvecklingen av DDD-Plattformen och därmed också till att upprätthålla en betydande och värdefull läkemedelskemisk kompetens i Sverige.

Läkemedelskemiska priset för forskarstöd

Arbetet med plattformen, som har varit i full gång sedan 2014, sker utan vinstintresse. Plattformen möjliggör forskning som annars inte skulle kunna genomföras i Sverige.

Läkemedelsplattformen stöttar forskare hela vägen från universitetet till en potentiell läkemedelskandidat.

Plattformen är en nationell satsning. De arbetar på uppdrag av regeringen tillsammans med sex olika universitet. Läkemedelsplattformen har 50 personer med olika kompetenser anställda.

Idag utnyttjar 20 projekt hela plattformens resurser. De ska förhoppningsvis leda till färdiga läkemedel i framtiden. 30-40 andra projekt får ett mindre omfattande stöd.

”Hedrande och trevligt”

Läkemedelsvärlden lyckades få fatt på Kristian Sandberg som är en av pristagarna  för att byta några ord medan han var på språng.

Grattis till priset! Hur känns det? Och vad består själva priset egentligen av?

– Tack så mycket. Det är förstås hedrande och trevligt att Apotekarsocieteten uttrycker sin uppskattning. Sen är det lite konstigt att jag får pris eftersom det är Per som är läkemedelskemist. Själv är jag immunolog i grunden. Men vi kompletterar varandra bra. Sen tycker jag att priset är till alla som arbetar med plattformen.

– Själva priset är en mortel i mässing där man fått sitt namn ingraverat.

Hjälper forskarnas projekt framåt

Berätta lite om vad det är ni gör?

– Det är den tidigaste delen av läkemedelsutveckling, det man kallar drug discovery. Det handlar om hur man hittar en aktiv molekyl, oavsett om det är en antikropp, en liten molekyl, en peptid eller vad det nu är. Det handlar också om vilken typ av kunskap man behöver och vilka resurser och kompetens som krävs.

– Vi gör de inledande studierna, hittar de kemiska startpunkterna och gör nödvändiga modifieringar för att uppnå de farmakologiska egenskaperna som är nödvändiga för läkemedel. Forskarna testar sen de bästa kandidaterna i inledande studier i lämpliga modeller som undersöker effekt och eventuella sidoeffekter.

– Det kan också handla om att göra så att det finns bättre möjligheter att producera molekylen i större kvantiteter. De molekyler vi tar fram är patenterbara.

– Vi har ju inte oändliga resurser. Så vi har ganska tuff sållning av vilka projekt vi kan stödja, ungefär tio procent får ja. Ibland känner forskarna inte till att konceptet de föreslår redan har testats kliniskt. Sen kan de också vara så att de ligger för långt efter i konkurrensen.

Jobbar i ”Valley of death”

Jag har förstått att det kan vara knepigt att ta en substans i mål till ett färdigt läkemedel, hur hjälper ni forskarna med det?  

– Ett stor del av jobbet är att förbereda forskarna på vad som krävs för att ta fram ett läkemedel. Man måste ha de regulatoriska förhållandena klara för sig när man driver ett projekt fram till klinisk fas. Det handlar om vad vilka krav läkemedelsverken i de olika länderna ställer på en produkt och vid vilken tidpunkt arbetet med det måste inledas.

Kristian Sandberg beskriver det som att de jobbar i det som inom forskningen brukar kalla ”Valley of death”.

– Vi arbetar med att försöka föra vetenskapliga fynd som gjorts inom universitet fram till tillämpning. Att hitta forskningsanslag man ger specifikt för det här är svårt. Det här arbetet kräver mycket pengar så det är besvärligt för forskarna.

– Det är kanske inte den vetenskapligt mest intressanta forskningen men den måste göras. Vi tar fram data av industriell kvalitet. Vi stöttar också forskarna när det gäller hur de ska skydda sin idé och kommersialisera den. Det måste de kunna för att attrahera investerare. Och har forskarna gått genom oss vet investerarna att det är av kvalitet.

Har tre läkemedel på väg vidare

Hur går det sen för forskarnas läkemedelsprojekt?

– Vi tappar ungefär 60 procent av projekten på vägen av olika anledningar. Sen pratar vi om exit och då menar vi kommersiell exit. Endera licensierar forskarna sitt projekt till ett företag men de flesta bildar ett start up-bolag. Vi har 17 såna exits. Då driver man projekten vidare i bolagsform för att ta fram läkemedel.

– För närvarande har vi tre projekt som är klinisk fas ett eller två. Forskarna försöker visa att de har en kliniskt farmakologiskt effekt av sitt läkemedel. Ett av läkemedlen är en liten molekyl mot cancer, ett annat är en antikropp mot autoimmuna sjukdomar och sen har vi ett tredje presumtivt läkemedel för neurologisk sjukdom.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Jag tycker ju om biologi och forskning. Det är jätteroligt att man kan hjälpa forskare och att de uppskattar det, det är kul. Sen får jag se jättemycket intressant forskning långt innan det kommer ut i vetenskapliga publikationer.