Läkemedelskemiska priset till Losecforskare

Apotekarsocietetens sektion för Läkemedelskemi delar vartannat år ut Läkemedelskemiska priset till en person som gjort betydelsefulla insatser inom området. Årets pris, som delades ut vid Läkemedelskongressen, gick till Per Lindberg, AstraZeneca, Mölndal. Han har varit en av de drivande krafterna bakom kartläggningen av omeprazols (Losec) och esomeprazols (Nexium) verkningsmekanism.

28 nov 2006, kl 11:51
0

Apotekarsocietetens sektion för Läkemedelskemi delar vartannat år ut Läkemedelskemiska priset till en person som gjort betydelsefulla insatser inom området.

Årets pris, som delades ut vid Läkemedelskongressen, gick till Per Lindberg, AstraZeneca, Mölndal.

Han har varit en av de drivande krafterna bakom kartläggningen av omeprazols (Losec) och esomeprazols (Nexium) verkningsmekanism.