LFN har utsett experter till diabetesgenomgång

Grupp för grupp går LFN igenom om läkemedlen ska ha kvar eller bli av med sin subvention. Nu har turen kommit till läkemedel mot diabetes, och LFN har utsett medicinska experter till genomgången.

28 nov 2006, kl 12:38
0

De experter som anlitas är specialister i allmänmedicin eller på de aktuella sjukdomsområdena och utses efter att LFN inhämtat förslag från andra myndigheter, patient- och pensionärsorganisationer, läkemedelsindustrin samt läkarorganisationer. Inom området för diabetes har LFN utsett:

? Christian Berne, professor i medicin, specialist i internmedicin och endokrinologi, överläkare vid endokrin- och diabetessektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

? Stefan Jansson, specialist i allmänmedicin och distriktsläkare, Laxå vårdcentral.

? Gun Forsander, sektorsöverläkare för diabetes, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Styrelsemedlem i Svensk Förening för Diabetologi.

? Lars Berg, diabetessjuksköterska, Barn- och ungdomsmottagningen och medicinkliniken, Borås lasarett.

För närvarande pågår det granskning av läkemedel mot högt blodtryck, depression, diabetes, höga blodfetter, astma, kol och hosta samt smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.