Hem Taggar Subvention

Tag: Subvention

Nu ska fler barn erbjudas gratis TBE-vaccin

Region Kronoberg ska införa gratis TBE-vaccin till barn och Region Uppsala sänker åldersgränsen.
13 maj 2024, kl 08:32

Nya blodfettssänkare till fler efter årsskiftet

PCSK9-hämmarena Repatha och och Praluent kommer att subventioneras till fler patienter efter beslut från TLV.
27 nov 2018, kl 08:19

Beslut från TLV: Orkambi in i läkemedelsförmånen

Läkemedlet Orkambi mot cystisk fibros får subvention och ingår i högkostnadsskyddet från och med juli i år.
15 jun 2018, kl 09:14

Lam subvention av preventivmedel

Kostnadsfria preventivmedel till och med 25 år hade varit ett kraftfullare sätt att minska antalet oönskade aborter. Det anser docenten i obstetrik, Lena Marions.
2
26 sep 2016, kl 09:26

Repatha in i högkostnadsskyddet

Kolesterolbehandling med PCSK9-hämmaren subventioneras till liten grupp patienter, efter beslut från TLV.
21 jun 2016, kl 09:38

Nytt antibiotika subventioneras

Ett till antibiotikum för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner ingår nu i högkostnadsskyddet.
29 sep 2015, kl 10:51

TLV-rapport får kritik

TLV:s rapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna får kritik från flera remissinstanser.
1
9 sep 2015, kl 16:10

Ny subvention mot cancer

Nu ingår Caprelsa, vandetanib, i högkostnadsskyddet. Läkemedlet används mot sköldkörtelcancer.
31 aug 2015, kl 12:02

Nytt läkemedel mot diabetes typ II i förmånen

Xultophy från Novo Nordisk bedöms kunna förbättra blodsockernivåer hos vissa diabetiker och subventioneras nu.
16 jun 2015, kl 11:54

Fler får hepatit C-läkemedel

Efter att ha förhandlat om priser och riskdelning har TLV beslutat att fler patienter ska få hepatit C-läkemedel.
16 jun 2015, kl 10:37

Xtandi subventioneras

Nu har företaget som marknadsför prostataläkemedlet Xtandi och TLV hittat ett pris som båda kan godkänna.
15 jun 2015, kl 10:34

Plegridy mot ms subventionerat

Ett nytt läkemedel mot ms som innehåller interferon kan tas mer sällan och ingår nu i högkostnadsskyddet.
11 jun 2015, kl 09:30

Vpriv subventioneras mot Gauchers sjukdom

Ytterligare ett läkemedel finns nu inom högkostnadsskyddet som behandling mot Gauchers sjukdom.
4 jun 2015, kl 11:47

Hormonspiral får subvention

TLV har ändrat sig och har nu beslutat att hormonspiralen Jaydess ska ingå i läkemedelsförmånerna.
1 jun 2015, kl 09:44

Nya psoriasisläkemedlet Cosentyx subventioneras

TLV har beslutat att sekukinumab, Cosentyx, ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.
26 maj 2015, kl 11:43

Subvention för adhd-medel som lösning

Adhd-läkemedlet Strattera kan ges som oral lösning med subvention vilket påverkar utgifterna för läkemedlet.
10 apr 2015, kl 09:54