Thomas Edlund om att bränna fett i soffan

Ni ägnar er åt forskning kring diabetes, men är er nya substans O304 egentligen en diabetesbehandling? – Man kan säga att det började som ett rent diabetesprojekt. Men den substans som vi nu har tagit fram har i stället en bredare metabol effekt. Vi såg visserligen en antidiabeteseffekt hos försöksdjuren som behandlades med O304, men […]

14 dec 2011, kl 12:28
0

Annons

Ni ägnar er åt forskning kring diabetes, men är er nya substans O304 egentligen en diabetesbehandling?
– Man kan säga att det började som ett rent diabetesprojekt. Men den substans som vi nu har tagit fram har i stället en bredare metabol effekt. Vi såg visserligen en antidiabeteseffekt hos försöksdjuren som behandlades med O304, men vi upptäckte också att substansen har flera andra kanske intressantare effekter. Den fungerar som »träning i ett piller« och den bildar mera aktivt brunt fett som bränner kalorier utan fysisk aktivitet.

På vilket sätt?
– När man tränar gör man av med energi som kroppen eller cellerna försöker kompensera för och då aktiveras ett system som kallas AMPK, som står för AMP-aktivert kinas. Systemet aktiveras när energinivån i cellen sjunker på grund av stress, motion eller brist på näring.
– Om du tar ett piller som aktiverar AMPK så tror kroppen att du tränar och man får alla de gynnsamma hälsoeffekter som träningen ger. Alla försök talar för att man genom att aktivera AMPK kan öka glukosupptaget och fettförbränningen, hämma glukosfrisättning i levern och därmed minska risken för komplikationer som typ-2 diabetes.

Betyder det att man kan byta ut motion mot ett piller?
– Ja och det är inte så lättsinnigt som det kan låta, det finns tillstånd då det kan vara befogat. Sarkopeni eller muskelsvaghet är vanligt bland äldre och ofta en anledning till att man inte kan bo kvar hemma. Om man förbättrar muskelfunktionen så orkar den äldre mer i det dagliga livet och om musklerna fungerar bättre så minskar också risken för benbrott. Dessutom finns det många sjukdomar som orsakar muskelsvaghet, till exempel cancer. Egentligen försvagas musklerna så fort du varit inlagd på sjukhus i mer än en vecka.
– Idag finns inget registrerat läkemedel för muskelsvaghet och det har länge funnits ett stort intresse från industrin att hitta medel för den stora potentiella marknaden.

Är det den indikation ni kommer att satsa på?
– O304 har egentligen tre effekter samtidigt. Vi såg att våra otränade försöksdjur kunde springa längre, de fick bättre blodglukos och de brände kalorier via brunt fett. Och genom att metabolismen av brunt fett stimuleras kommer cellerna att göra sig av med kalorier som värme i stället för att lagra dem som fett.
– Man har länge antagit att vi som vuxna inte har något brunt fett vilket vi däremot har när vi föds. Det är ett sätt för spädbarn som inte kan röra sig att hålla värmen.
– Men forskning inom radiologi och onkologi, där man använt radioaktivt glukos för att hitta metastaser, har visat att det finns ett område mellan axlarna där även vuxna personer lagrar brunt fett som tar upp stora mängder socker. Hos råttor som lagrar brunt fett på samma sätt kunde vi se att de med behandlingen fick mer brunt fett och dessutom mer aktivt brunt fett.
– Så i princip om du är fet skulle du både kunna banta med vår substans och få bättre uthållighet med den utan att träna. Dessutom har du effekt på blodglukosen.

Hur går ni vidare?
– Vi är ett litet företag och får ta ett steg i taget. Innan vi bestämde oss för O304 hade vi tittat på cirka tusen substanser. Nästa steg blir att göra en andra större toxikologisk studie så att vi får rätt att göra studier på människa och den borde vara klar inom nio månader. Vi har beställt fem kilo av substansen och det tar lite tid att tillverka, normalt kör man i skalan milligram.
– Sedan blir det mer en taktisk fråga vilken indikation vi väljer att gå vidare med. Det är naturligtvis ett stort intresse från läkemedelsindustrins sida som länge letat efter läkemedel för att kunna behandla de metabola sjukdomarna.