Annons

Docetaxel bättre än paklitaxel i jämförande bröstcancerstudie

Behandling med docetaxel vid avancerad bröstcancer gav i en amerikansk studie bättre överlevnad än paklitaxel.

24 sep 2003, kl 11:58
0

Annons

Docetaxel (Taxotere) och paklitaxel (Taxol) har jämförts i behandling av avancerad spridd bröstcancer i en klinisk studie på 448 kvinnor. Enligt resultatet gav docetaxel en signifikant om än liten bättre överlevnad än paklitaxel (15,4 månader jämfört med 12,7 månader). I studien ingick kvinnor både före och efter menopaus.
Forskarna som lett studien menar att även om skillnaden är liten mellan grupperna är den viktig. Fler biverkningar registrerades för docetaxel än paklitaxel, så även om det är en effektivare behandling medför den större risker. Studien publicerades i European Journal of Cancer Supplement vol 1:5.
De två taxanerna docetaxel och paklitaxel har i stort sett liknande effekt. I USA använder man mest paklitaxel medan det i Sverige varierar vilket man använder.
En studie som jämför de två läkemedlen planeras även för tidig bröstcancer, meddelade forskarna som presenterade sin studie vid en cancerkongress i Köpenhamn idag.