Annons

Atorvastatin förbättrar smärtfri gångsträcka

En ny studie visar att atorvastatin (Lipitor) förbättrar smärtfri gångsträcka hos patienter med perifer kärlsjukdom (claudicatio intermittens), så kallad fönstertittarsjuka.

26 sep 2003, kl 14:13
0

I senaste Circulation redovisas en studie på 354 patienter med claudicatio intermittens orsakad av perifer kärlsjukdom. De randomiserades till antingen placebo, atorvastatin 10 mg dagligen eller atorvastatin 80 mg dagligen, i tolv månader.

Effektparametrar var gångtid i trampmaskin, samt patientens egen skattning av fysisk aktivitet och livskvalitet utifrån frågeformulär.

Den maximala gångtiden i trampmaskinen påverkades inte efter tolv månader. Däremot påverkades den smärtfria gångtiden i gruppen som fått 80 mg atorvastatin dagligen jämfört med placebo.

Det frågeformulär som mätte fysisk aktivitet uppvisade förbättring avseende rörlighet i båda grupperna som fick atorvastatin, 10 mg och 80 mg, jämfört med placebo. Men inget av två olika formulär kunde däremot uppvisa någon skillnad i förbättrad livskvalitet för atorvastatin jämfört med placebo.