Nytt mot hjärtsvikt

En ny hjärtsviktsbehandling visar på bättre resultat än den traditionella behandlingen med enalapril.

1 sep 2014, kl 12:02
0

Annons
I studien som publicerats i New England Journal of Medicine och presenterades på hjärtkongressen i Barcelona minskade risken för kardiovaskulär död med 20 procent jämfört med patienter som fick standardbehandling.

Drygt 8400 patienter med hjärtsvikt randomiserades till att antingen få det nya läkemedlet kallat LCZ696 eller ACE-hämmaren enalapril. Den nya behandlingen som utvecklas av Novartis för patienter med kronisk hjärtsvikt är det första i klassen av så kallade ARNI-läkemedel (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor). Den består av två aktiva ingredienser, en angiotensin II-receptorblockerare, valsartan och en substans som hämmar enzymet neprilysin. 

Prövningen avbröts tidigare än planerat, efter 27 månader istället för 34 månader, eftersom fördelarna med den nya behandlingen bedömdes stora. Den totala dödligheten var då 17 procent i gruppen som fick det nya läkemedlet och 19.8 procent i gruppen som behandlats med enalapril. Det var också en signifikant högre dödlighet i hjärtkärlsjukdom i enalaprilgruppen, 16,5 respektive 13,3 procent. 

Den nya behandlingen fördröjde tiden till kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 20 procent jämfört med enalapril.