Annons
?Staten behöver styra upp med riktlinjer?
Per Ramhorn (SD) anser att papperslösa ska betala behandlingen. I akuta fall kommer behandlingen före betalningsförmågan, säger han. Foto: Ingert Nilsson

?Staten behöver styra upp med riktlinjer?

LmV tar pulsen på Sverigedemokraterna. Per Ramhorn anser att högkostnadsskyddet bör sänkas till den tidigare nivån.

1 sep 2014, kl 14:11
0

Per Ramhorn

Sverigedemokraterna Ledamot i Socialutskottet

Har Sverigedemokraterna några planer för statliga Apoteket AB?
– Nej. Vi vill, i alla fall för tillfället, behålla det i sin nuvarande form.

Förutom det uppenbara att apoteken blivit fler och öppettiderna utökats – kan du se andra fördela med omregleringen?
– Det är ju det som varit den stora förändringen och som folk uppfattat som bra.

Är ni beredda att ersätta apoteken för så kallade hälsotjänster?
– Det vore rimligt att apoteken fick ersättning från staten för den typen av tjänster som skulle kunna avlasta vårdcentralerna. Men vi har inte föreslagit det i vår budget, så vi måste förstås räkna på det.

Hur viktigt är det med läkemedelsforskning och utveckling i Sverige?
– Jag sitter i socialutskottet, så det här är inte riktigt mitt område, men visst är det viktigt. Men inte så att staten ska ta över.

Är en fri marknad självklart bästa sättet att få fram nya behandlingar?
– Om det finns en samhällsvinst, men den fria marknaden inte är intresserad då måste förstås staten kunna gå in och ta ansvar. Men det här har vi inte diskuterat inom partiet.

Dagens nivå för högkostnadsskyddet för läkemedel är 2,200 kronor. Vad anser ni om det?
– Vi vill sänka till den gamla nivån på 1,800 kronor. Och det har vi budgeterat för.

Smittskyddsläkemedel är gratis. Finns det några andra grupper som ni tycker ska vara det?
– Vi har ingen synpunkt på att smittskyddsmedlen är gratis, det är en samhällsvinst. Men inte heller förslag på andra som borde vara det.

Smittskyddsmedlen är gratis också för asylsökande och papperslösa. Bör de vara det fortsatt också?
– Vi har inte några åsikter om att de är fria för asylsökande. Men när det gäller tillståndslösa anser vi att de ska betala full avgift för läkemedel och sjukvård.

– Vi reserverade oss mot den nya lagen som ger tillståndslösa rätt till subventionerad vård och läkemedel för vård som inte kan anstå. Vi anser att de tillståndslösa ska betala för sin vård och sina läkemedel. Men vid akuta tillstånd ska vård och behandling gå före betalningsförmågan. Betalning får man göra upp om i efterhand.

En del läkemedel har av olika skäl ingen subvention, då är prissättningen också fri – har ni några synpunkter på det?
– Nej det är inte något vi diskuterat.

Bör Tullverket ha möjlighet att beslagta misstänkta illegala läkemedel inom EU?
– Jag kan tycka att det låter rimligt, men det är väl egentligen justitieutskottets ärende.

Bör de godkännande myndigheterna EMA och Läkemedelsverket väga in miljöaspekter vid godkännandet?
– Ja, vi har lagt en motion om miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel.

Vilka frågor inom läkemedelsområdet är viktigast den kommande mandatperioden?
– Att patienterna får tillgång till de läkemedel de behöver. Och det här behöver staten styra upp med till exempel nationella riktlinjer som vi tycker ska vara tvingande istället för som idag rådgivande.