Annons
?Hälsotjänster ska ses som merförsäljning?
Metin Ataseven ser gärna fler konkurrenter i grossistledet. Foto: Moderaterna och Petra Hedbom. Bilden är ett montage.

?Hälsotjänster ska ses som merförsäljning?

LmV tar pulsen på Moderaterna. Metin Ataseven anser att hälsotjänster ska ses som merförsäljning för att öka inkomsterna och inte subventioneras.

4 sep 2014, kl 09:11
0

Metin Ataseven

Moderaterna
Ledamot i Socialutskottet

Har Moderaterna några planer för det statligt ägda Apoteket AB?
– Nej, vi har inga planer på att avveckla det.

Bör apoteken få statlig ersättning för hälsorelaterade tjänster?
– Nej, det bör anses som merförsäljning för att öka intäkterna. Olika apotek erbjuder olika produkter och det skulle vara svårt med gränsdragningen.

Förutom att det blivit fler apotek i landet och utökade öppettider, vad är bättre med dagens apoteksmarknad.
– Att kundnöjdheten ökar och möjlighet att se saldot för ett visst läkemedel på olika apotek. Vidare erbjuds lättare hälsoundersökningar på vissa apotek, något som inte var möjligt innan omregleringen.

Grossistledet domineras idag av två aktörer, Tamro och Oriola, är det bra eller behövs det mer konkurrens där också?
– Fler aktörer är att föredra, men bör vara upp till marknaden att avgöra.

Hur viktigt är det med läkemedelsforskning och utveckling för Sverige?
– Helt centralt för att behålla hög trovärdighet och kompetent personal i Sverige. Det leder till arbetstillfällen och lägger Sverige högt upp på FOU-listan.

– Nya Moderaterna och Alliansen har höjt anslagen till svensk forskning i två etapper under den senaste två mandatperioderna. Reformerna innebär att Sverige är bland de tre länder i världen som satsar mest på forskning i förhållande till ekonomin. Vi menar att detta är avgörande för att Sverige även i framtiden ska vara en kunskapsintensiv ekonomi med hög internationell konkurrenskraft.

Är dagens nivå för högkostnadsskyddet 2 200 kronor bra?
– I dagsläget har vi inga planer på att förändra det. Regeringen gjorde en justering 2012 vilken innebar en ren indexering av högkostnadsskydden så att de motsvarar det reala värdet vid den senaste revideringen.

Finns det andra läkemedelsgrupper än de som används vid smittskyddsbehandling som borde vara helt kostnadsfria?
– Nej, vi anser att dagens system fungerar tillfredsställande och har i dagsläget inga planer på att införa helt kostnadsfria läkemedel.

Vad anser ni om den fria prissättningen för läkemedel utanför förmånen, bra så eller ska staten eventuellt reglera priset på de här läkemedlen?
– Vi är väl medvetna om problematiken och följer utvecklingen noga. Frågan bör dock analyseras närmare. Först därefter är det möjligt att ta ställning till om några åtgärder eventuellt behöver vidtas.

Tullen och Läkemedelsverket önskar att man kunde beslagta läkemedel som skickas inom EU om de misstänks vara illegala?
– Det enda rimliga är att kunna beslagta dessa misstänkta illegala läkemedel.

Bör godkännande myndigheter som EMA och Läkemedelsverket ta hänsyn till miljöaspekter vid godkännandet av ett nytt läkemedel?
-Ja.

Vilka frågor inom läkemedelsområdet anser du vara de viktigaste under den kommande mandatperioden?
– Att fortsatt säkerställa att alla får samma tillgång till mediciner.Det ska inte bero på var i landet en person bor. Det är viktigt att få bort de mängder och ofta farliga kombinationerna av läkemedel på landets äldreboenden.