Annons
?Omregleringen har inte ökat kvaliteten?
Eva Olofsson tycker att staten ska styra Apoteket AB mer för att stärka apotekens roll. Foto: Riksdagen och Petra Hedbom, bilden är ett montage

?Omregleringen har inte ökat kvaliteten?

LmV tar pulsen på Vänsterpartiet. Eva Olofsson tycker att barn ska få gratis läkemedel och att staten ska stärka Apoteket ABs roll.

8 sep 2014, kl 09:13
0

Eva Olofsson

Vänsterpartiet
Ledamot i Socialutskottet

Har Vänsterpartiet några planer för det statligt ägda Apoteket AB?
– Vi tycker att det är jätteviktigt att staten fortsätter att äga och utveckla Apoteket AB. Nu har begränsningen för hur stort det får vara tagits bort, vilket också var något vi föreslog. Vi vill ge Apoteket AB ett tydligt uppdrag att föra fram den farmaceutiska kompetensen i vårdkedjan och läkemedelsanvändning.

Vad har blivit bättre i och med omregleringen, bortsett från fler apotek och ökade öppettider?
– Vi ser inte att omregleringen egentligen ökat kvaliteten och servicen. Fler apotek och ökade öppettider hade man kunnat få genom direktiv som fortsatt ägare av Apoteket AB.

Vad har blivit sämre, bortsett från att fler upplever att de inte får sina läkemedel vid besök på apotek?
– Både Statskontorets utvärdering och fackliga rapporter visar att det är en ökad stress hos personalen, man får mindre möjlighet till kompetensutveckling, man får mindre tid till receptexpediering och rådgivning. Det är ett hot mot patientsäkerheten ju längre tiden går, om man inte ser till att personalen får tid att lära sig om nya läkemedel och förmedla det till kunderna.

Hur viktigt är det med läkemedelsforskning och utveckling i Sverige? 
– Det är viktigt att Sverige har en stark läkemedelsindustri. Vi tycker att det är viktigt att bygga bra samarbeten mellan forskning, sjukvård, läkemedelsindustrin och samhället för att skapa bra förutsättningar för forskning och utveckling av nya läkemedel i Sverige.

Är den fria marknaden den bästa modellen för att få fram nya läkemedel?
– Det finns områden där det inte fungerar, till exempel antibiotika. Då måste det till ett samhälleligt ansvar, vilket bland annat redan finns på EU-nivå. Det kan få katastrofala följder annars. Läkemedel mot till exempel hiv/aids till fattiga länder är också något som samhället bör hantera. 

Är dagens nivå för högkostnadsskyddet, 2 200 kronor, för läkemedel bra? 
– Vi var emot att höja eftersom det slår mot dem med sämst ekonomi. Vi har inget förslag på att sänka, men vi har föreslagit att läkemedel för barn under 18 år ska vara helt gratis. De flesta landsting har gratis sjukvård för barn, men just gratis läkemedel vill vi besluta om nationellt. Det kommer att kosta 470 miljoner kronor.

– Gratis preventivmedel för unga är också en fråga som vi tycker ska ses över. Vi arbetar med det i flera landsting, men vi har inget klart nationellt förslag. 

Bör staten reglera priserna på läkemedel som inte ingår i förmånen? 
– Först och främst är det viktigt att läkare och patienter lätt ska kunna se vad läkemedlet kostar på olika apotek, så det behövs ett öppet system för prisjämförelser. Det är självklart också viktigt att titta på systemet, för om det blir nödvändiga läkemedel som hamnar utanför är det något som gått snett. Läkemedel ska man ha råd med.

Vad tycker ni om dagens lösning för papperslösa och läkemedel? 
– Problemet är att många inte ens har de 50 kronorna som de ska betala. Vårt förslag handlar inte om läkemedel specifikt, utan att papperslösa ska ha rätt till samma sjukvård som andra, inte begränsas till vård som inte kan anstå. 

Vilka läkemedelsfrågor blir de viktigaste den kommande mandatperioden?
– Att stärka Apoteket AB och säkerställa tillgänglighet till läkemedel över hela landet,  och apoteksanställdas kompetens och rådgivning. Dessutom är läkemedelsmissbruk och äldres läkemedelsanvändning två frågor som behövs tas om hand om. Antibiotikaresistensen är också viktigt, det är en överlevnadsfråga som vi tillsammans med många andra behöver lösa.