Långvarigt skydd mot HPV-infektion

Gardasil skyddar mot HPV-infektioner i minst sex år oavsett ålder och kön, enligt nya långtidsstudier.

8 sep 2014, kl 11:41
0

Annons

Sanofi Pasteur har uppdaterat produktresumén för HPV-vaccinet Gardasil med nya data för långtidsskydd. Enligt företaget följs långtidseffekten av vaccinet upp i flera studier i flera länder. 

De nya uppföljningsstudierna visar att flickor i åldrarna 9 till 15 år inte visade några cellförändringar eller fall av kondylom upp till 6,9 år efter vaccination. Kvinnor mellan 16 och 23 år visade inga cellförändringar eller fall av HPV-relaterad sjukdom i upp till 8 år efter vaccination, statistiskt säkerställda resultat för upp till 6 år. Kvinnor i gruppen 24-45 år uppvisade inga cellförändringar eller fall av kondylom i upp till 8 år efter vaccination.

Även pojkar hade ett långvarigt skydd. Pojkar i åldrarna 9 till 15 år hade inga genitala lesioner i upp till 6,5 år efter vaccination och män mellan 16 och 26 hade skydd i upp till 6 år.

Långtidseffekterna av Gardasil kommer att fortsätta följas i totalt mellan 10 till 14 år beroende på åldersgrupp.

Gardasil är ett vaccin mot humant papillomvirus av typerna 6, 11, 16 och 18. Det är godkänt för användning från nio års ålder för både flickor och pojkar. I Sverige ingår vaccinering mot HPV-infektion i allmänna vaccinationsprogrammet för flickor från 11 års ålder.