Tilläggsbehandling gav lägre LDL

Patienter med förhöjda kolesterolvärden som fick en tilläggsbehandling med alirocumab fick lägre nivåer av LDL-kolesterol.

4 sep 2014, kl 09:04
0

Annons

Sanofi presenterade data från fyra fas III-studier på läkemedelskandidaten alirocumab på den europeiska kardiologikongressen ESC. Alirocumab är en monoklonal antikropp som blockerar PCSK9, ett protein som påverkar mängden LDL-kolesterol i blodet.

I studierna ingick totalt 3 799 patienter med förhöjda kolesterolvärden. Studien COMBO II jämförde behandling med alirocumab med ezetimib hos 720 patienter med hög risk för kardiovaskulära händelser som inte haft tillräcklig effekt av tidigare behandling med kolesterolsänkande medel. Efter ett års behandling hade patienterna som fick alirocumab sänkt LDL-nivåerna med hälften, medan de som fick ezetimib hade sänkt dem med 18 procent.

I två av studierna jämfördes alirocumab med placebo hos 738 patienter med familjär hyperkolesterolemi, som behandlades med alirocumab eller placebo. Efter ett år hade patienterna som behandlades med alirocumab sänkt LDL-nivåerna med cirka 50 procent jämfört med en höjning hos kontrollgruppen.

Det presenterades också en rapport från den pågående studien ODYSSEY long term safety. Totalt ingick 2 341 patienter med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk. I gruppen som behandlades med alirocumab hade patienterna i snitt sänkt LDL-kolesterolet med 57 procent efter 52 veckor. I gruppen som fick placebo såg man en ökning av LDL-kolesterolet på 4 procent. 81 procent av alirocumabpatienterna nådde behandlingsmålen för LDL-kolesterol jämfört med 9 procent av placebopatienterna.

En säkerhetsanalys av studien visade att det var färre fall av hjärtkomplikationer bland de patienter som behandlades med alirocumab, 1,4 procent, jämfört med gruppen som fick placebo, 3 procent.