Hem Taggar Hjärtakärl

Tag: Hjärtakärl

Nytt mot hjärtsvikt

En ny hjärtsviktsbehandling visar på bättre resultat än den traditionella behandlingen med enalapril.
1 sep 2014, kl 12:02

Granskning av Brilinta läggs ned

Det amerikanska justitiedepartementet lägger ned undersökningen av Astrazenecas hjärtläkemedel Brilinta.
1
19 aug 2014, kl 09:08

Salt i läkemedel ökar risk för hjärtsjukdom

Personer som tar läkemedel med natrium har en högre risk för hjärt-kärlsjukdom visar en studie.
2
28 nov 2013, kl 11:03

Warfarin fortsatt förstahandsval

Socialstyrelsen anser att Warfarin fortfarande bör vara den behandling som i första hand ska väljas vid behandling av förmaksflimmer för att förebygga stroke.
20 jun 2011, kl 18:34

Samma risk med diklofenak och etoricoxib

Risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt är inte större vid användning av COX 2-hämmaren etoricoxib än om man behandlar med diklofenak. Det visar resultaten från en ny stor studie.
1
14 nov 2006, kl 17:55

Paklitaxelfrisättande stent kostnadseffektiv för högriskpatienter

En läkemedelsfrisättande stent är mer kostnadseffektiv jämfört med traditionell hjärtstent i en svensk population med koronar artärsjukdom. Det visar en ny svensk studie publicerad i Scandinavian Cardiovascular Journal.
17 feb 2006, kl 00:36

Ökad risk för hjärtinfarkt efter avslutad NSAID-behandling

Risken att drabbas av en hjärtinfarkt är hög flera veckor efter avslutad NSAID-behandling. Det visar en ny undersökning från universitetssjukhuset i Basel i Schweiz.
14 dec 2004, kl 13:07

Nytt säkrare mått följa lipidbehandling

Kvoten mellan bärarproteinerna Apo A och Apo B är ett säkrare och bättre mått än kolesterol på risken att drabbas av hjärtinfarkt. Kvoten kan även på ett enkelt sätt användas för att...
3 dec 2004, kl 13:09

Nytt antikoagulantia EU-godkänt

EU-kommissionen har nu godkänt specialistpreparatet bivalirudin (Angiox), som bland annat kan användas i samband med koronar ballongvidgning.
23 sep 2004, kl 11:42

Kritik mot Novartis presentation av Valuestudien

När hypertonistudien Value presenterades i somras var det inte den primära effektparametern som lyftes fram utan en av de sekundära ? nyutvecklad diabetes.
23 aug 2004, kl 17:20

Amiodaron effektivt mot förmaksflimmer före bypasskirurgi

Användning av profylaktiskt amiodaron före bypasskirurgi är både säkert och effektivt för att skydda patienter mot förmaksflimmer. Negativt var dock en ökad förekomst av biverkningar.
14 nov 2003, kl 14:04

Amiodaron effektivt mot förmaksflimmer före bypasskirurgi

Användning av profylaktiskt amiodaron före bypasskirurgi är både säkert och effektivt för att skydda patienter mot förmaksflimmer. Negativt var dock en ökad förekomst av biverkningar.
14 nov 2003, kl 14:04

Amiodaron effektivt mot förmaksflimmer före bypasskirurgi

Användning av profylaktiskt amiodaron före bypasskirurgi är både säkert och effektivt för att skydda patienter mot förmaksflimmer. Negativt var dock en ökad förekomst av biverkningar.
14 nov 2003, kl 14:04

FDA godkände eplerenon för hjärtsvikt

Den selektiva aldosteronreceptorblockeraren eplerenon har godkänts som tilläggsbehandling av hjärtsvikt i USA.
10 okt 2003, kl 11:00

FDA godkände eplerenon för hjärtsvikt

Den selektiva aldosteronreceptorblockeraren eplerenon har godkänts som tilläggsbehandling av hjärtsvikt i USA.
10 okt 2003, kl 11:00

FDA godkände eplerenon för hjärtsvikt

Den selektiva aldosteronreceptorblockeraren eplerenon har godkänts som tilläggsbehandling av hjärtsvikt i USA.
10 okt 2003, kl 11:00