Annons

FDA godkände eplerenon för hjärtsvikt

Den selektiva aldosteronreceptorblockeraren eplerenon har godkänts som tilläggsbehandling av hjärtsvikt i USA.

10 okt 2003, kl 11:00
0

FDA har godkänt Pfizers (tidigare Pharmacia) aldosteronreceptorblockeraren eplerenon som tilläggsbehandling tidigt efter hjärtinfarkt hos patienter som utvecklar hjärtsvikt. Godkännandet baseras på resultaten från Ephesusstudien, som Läkemedelsvärlden tidigare skrivit om.

Resultaten från Ephesusstudien visade att tillägg av eplerenon till i övrigt optimal hjärtsviktsbehandling hos patienter tidigt efter hjärtinfarkt med nedsatt vänsterkammarfunktion reducerade mortalitet med 15 procent.

Kardiovaskulär mortalitet och den kombinerade effektparametern kardiovaskulär mortalitet och hospitalisering för kardiovaskulära händelser minskade också med eplerenon jämfört med placebo.

Eplerenon är en selektiv aldosteronreceptorblockerare och har kallats en ?renare och säkrare? version av spironolakton. Eplerenon är redan godkänt i USA för hypertoni. Enligt Pfizer kommer eplerenon göras tillgängligt i USA redan i november men på bred front först i december.