Annons

Stockholm inför tvingande kvalitetsavtal

Alla vårdgivare i Stockholms läns landsting ska skriva på ett kvalitetsavtal med landstinget. De lockas med att få behålla 20 procent av besparingen, under förutsättning att de uppnår vissa kvalitetsmål.

13 okt 2003, kl 18:56
0

För att komma tillrätta med kostnadsökningar och kvalitetsbrister vill Stockholms läns landsting, SLL, införa kvalitetsavtal med samtliga vårdgivare i landstinget. Det handlar om runt 2 000 avtal till vårdcentraler, privatläkare och sjukhus.

SLL menar att det måste till fortsatta åtgärder för att hantera läkemedelskostnaderna i framtiden, då det inte finns lika stora läkemedel vars patent går ut.

? Vi använder onödigt dyra läkemedel där det finns billigare, säger Bengt Blomberg, ekonom på SLL.

? Vi vill ha en klokare användning av läkemedel, vilket ger oss både sänkta kostnader, utrymme för att använda mer läkemedel, samt kvalitetsvinster. Vi vill undvika att fel läkemedel används vid fel tidpunkt.

Bengt Blomberg menar att generikareformen för ett år sedan har skapat nya mönster och att det nu är rätt tid att införa kvalitetsavtal på bred front.

Lockar med belöningar

Kvalitetsbokslut har tidigare använts hos en del vårdgivare. Nu görs de om till kvalitetsavtal. Men det finns andra strategier som SLL vill genomföra.

? Vi vill också få in flera stödfunktioner, som till exempel besluts- och förskrivningsstöd, datoriserade läkemedelsjournaler, e-recept, E-dos och liknande.

Bengt Blomberg förnekar att kvalitetsavtalen ska vara tvingande. Istället ska man locka med belöningar och kvalitetsvinster, som ska få alla att skriva på.

? Vi ska ge dem ett erbjudande de inte kan motstå. Vårdgivarna får behålla 20 procent av besparingen, under förutsättning att de lever upp till sparkraven och höjer kvaliteten.
Enligt Bengt Blomberg innefattar målen fem preparatgrupper där kostnaderna har ökat och kvaliteten minskat (se faktaruta).

De första kvalitetsavtalen skrevs redan i somras. När avtalet skrivs görs också en mätning för att se hur förskrivningen ser ut på den aktuella vårdinrättningen. När avtalet löper ut, den 31 december 2004, görs en liknande mätning för att se skillnaden. Redan i dag finns färdiga uppföljningsverktyg.

? Alla avtal avslutas den 31 december 2004. Då kommer vi att utvärdera och avgöra vad nästa steg kan bli, säger Bengt Blomberg.

Han är medveten om att skillnaderna är stora inom landstinget. En del vårdgivare ligger redan i dag nära målen medan andra ligger långt ifrån.

Enligt Bengt Blomberg har förslaget mottagits väl på de flesta ställen.

? En stor del är det bara att skicka avtalet till. En del åker vi ut och besöker medan andra tar längre tid, till exempel privatläkare och stora sjukhus.