Annons

Vioxx gav samma effekt men färre biverkningar

Den så kallade Advantage-studie visar i linje med tidigare studieresultat att rofecoxib (Vioxx) och naproxen ger samma grad av symtomlindring hos patienter med artros. Färre som fått rofecoxib avbröt dock behandlingen på grund av mag-tarmbiverkningar.

9 okt 2003, kl 11:41
0

Annons

Studien publicerades i tisdags i tidskriften Annals of Internal Medicine. I studien ingick 5 557 patienter från 581 centra i USA och 19 centra i Sverige.

Man fann alltså att de två preparaten gav samma grad av symtomlindring hos patienter med artros, men också att
signifikant färre patienter som fått rofecoxib avbröt behandlingen på grund av mag-tarmbiverkningar.

Enligt Läkemedelsverkets produktmonografi tillför rofecoxib effektmässigt ingenting nytt vid behandling av artros, men kan vara av värde för patienter med ökad risk för magblödningar, till exempel äldre.