RA-läkemedel inte bättre mot smärta än placebo
Foto: Istock

RA-läkemedel inte bättre mot smärta än placebo

Hydroxiklorokin gav inte bättre resultat mot smärta vid behandling av artros i händerna, visar en ny studie.

21 feb 2018, kl 06:00
0

Annons

Läkemedlet hydroxiklorokin, som i Sverige säljs under produktnamnet Plaquenil, har inte bättre effekt mot smärta vid handartros än placebo. Det visar en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie som utförts vid tretton vårdcentra i England, och som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine.

I studien deltog 248 patienter med symptomatisk smärta i händerna och där artros konstaterats genom röntgen. Deltagarna randomiserades till att få 200 eller 400 milligram hydroxiklorokin eller placebo under tolv månader, vid sidan av patienternas vanliga vård.

Det primära effektmåttet var smärta i händerna under de senaste två veckorna vid uppföljningstiden efter ett halvår. Sekundära effektmått var egenrapportering av smärta och funktionalitet i händerna, greppstyrka, livskvalitet, röntgenbekräftade förändringar i lederna och biverkningar.

210 personer fullföljde studien i sex månader. Resultatet visade att den genomsnittliga uppskattningen av smärta vid halvårskontrollen var 5,66 på poängskalan för de som fått verksam substans och 5,49 för de som fått placebo. Resultatet stod sig efter kontrollering för följsamhet, avsaknad av data och användning av andra läkemedel.

För de sekundära effektmåtten sågs ingen skillnad alls mellan grupperna varken vid tre, sex eller tolv månaders uppföljningstid. Totalt femton avvikande händelser rapporterades, sju i gruppen som fick aktiv substans och åtta i gruppen som fick placebo.

En begränsning i studien kan vara att restriktionerna kring doseringen av aktiv substans kan ha lett till minskad effekt, skriver forskarna. De drar ändå slutsatsen att hydroxiklorokin inte är mer effektiv än placebo vid smärtbehandling för patienter med måttlig till allvarlig smärta av handartros.