Annons

Apotekare påverkade blodtrycket men inte inläggningar

I två nya amerikanska studier har man utvärderat apotekares betydelse i vården. Apotekarinsatsen ledde till sänkt blodtryck i den ena studien. I den andra påverkade apotekarna inte inläggningen på sjukhus.

25 nov 2009, kl 11:46
0

I den ena studien ingick drygt 700 sjukhuspatienter med hög risk att få läkemedelsrelaterade problem när de lämnade sjukhuset.
Den ena gruppen patienter fick läkemedelsgenomgång med en apotekare och uppföljningar via telefon, den andra gruppen fick gå hem utan intervention.
Men stödet från apotekarna påverkade inte antalet nya sjukhusinläggningar. Den var jämför bar mellan de två grupperna.

I den andra
studien, båda är publicerade i senaste numret av Archives of Internal Medicine, studerades apotekares betydelse för att förbättra behandlingen för patienter med högt blodtryck.

Den ena
gruppen behandlades av vårdteam med läkare och apotekare. Apotekarna hade specialutbildats och var de som sedan kontrollerade patienternas tryck och läkemedelsanvändning, samt gav läkarna behandlingsrekommendationer. Kontrollgruppen fick konventionell behandling.
I den studien gav apotekarinsatsen resultat. Närmare 64 procent av patienterna i den gruppen nådde bra blodtryckskontroll, 140/90 mm Hg, knappt trettio procent i kontrollgruppen.