Annons

Få allvarliga biverkningar av vaccin mot H1N1

Fler än fem miljoner européer har nu vaccinerats mot svininfluensan. Hittills har få allvarliga biverkningar rapporterats till den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea.

25 nov 2009, kl 12:43
0

Annons

Ett par fall av Guillan-Barré syndrom och missfall har rapporterats efter vaccination mot influensa A (H1N1). Emea undersöker nu om det finns något samband med vaccineringen, men tror i dagsläget inte det.

Ett av missfallen har rapporterats i Danmark, där läkemedelsverket i dagsläget inte ser något samband eftersom spontana aborter är vanligt tidigt i graviditeten.
Emea:s slutsats utifrån biverkningsrapporteringen hittills är att fördelarna med vaccinering uppväger riskerna.

Till Sverige
har nu drygt två miljoner doser Pandemrix levererats. Läkemedelsverket har fått in nära 600 biverkningsrapporter från sjukvården och nära 900 från allmänheten.
Majoriteten av fallen gäller kända reaktioner som ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället samt influensasymtom.
Hos 76 patienter har 137 biverkningar som tyder på allergiska reaktioner i samband med vaccinationen.