Kvinnligt könshormon påverkar ledgångsreumatism

De flesta som drabbas av ledgångsreumatism är kvinnor. Ett skäl till det är den minskande halten av könshormoner hos kvinnor när de åldras.

26 nov 2009, kl 11:43
1

Annons

Ledgångsreumatism drabbar ungefär en procent av befolkningen, de allra flesta är kvinnor och symptomen börjar ofta visa sig i medelåldern. Det tros bero på den minskande halten av könshormoner.

I sin doktorsavhandling
har Kajsa Prokopec, doktorand i immunologi studerat B-celler vid reumatoid artrit, speciellt hur receptorer för komplementprotein och antikroppar på B-celler reglerar cellens aktivering. Under arbetets gång har hon gjort studier på både möss och vuxna människor.

Hos möss
fann hon att avsaknad av komplementfaktorer hos honmöss gjorde dem mer mottagliga för inflammationer i lederna. Fanns det kvinnliga könshormonet kvar hade det en skyddande effekt.
Slutsatsen är att kvinnligt könshormon har en skyddande effekt mot artrit genom att bevara uttrycket av komplementreceptorer på B-celler.

I människa
fann hon att B-celler från friska kvinnor, inte män, hade minskad mängd komplement- och antikroppsreceptorer med ökad ålder. Det kan vara en bidragande orsak till att kvinnor lättare drabbas av reumatoid artrit.
Undersökta patienter med ledgångsreumatism visade sig också ha lägre nivåer av receptorerna jämfört med friska individer.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hej,
    För dem som är insatta är det intressant med adress för doktoranden. Kanske tom handledare. Tar ej nmkt plats. I andra artiklar om lm saknas of verkningsmekanism, t ex antikropp mot CDXXX. Tar också lite plats. Borde intresssera en läekrets med farmaceut/apotekereutbildning.