Lovande utsikter för farmacevter

Apotekare och receptarier bedöms ha en ljus framtid på
arbetsmarknaden i en ny rapport från Saco. Omregleringen av
apoteksmarknaden och pensionsavgångar gör att åren fram till 2014 ser
bra ut för Sveriges farmacevter.

24 nov 2009, kl 13:06
0

Annons

I rapporten Framtidsutsikter 2009 presenterar Saco utsikterna för en rad akademikeryrken fram till 2014. Flera vårdyrken som läkare, sjukgymnast och kiropraktor spås ge goda möjligheter till jobb. Både apotekare och receptarier bedöms vara bristyrken till 2014 där det alltså kommer finnas fler jobb än antal utbildade. Omregleringen av apoteksmarknaden och relativt omfattande pensionsavgångar är några av de faktorer som ligger bakom Sacos uppfattning.

Det är en annan bild än vad till exempel Högskoleverket gjort i sina bedömningar.
– Det är inte helt ovanligt att våra förbund gör bedömningar som avviker från högskoleverket och Statistiska Centralbyrån. Det betyder inte att de har fel och vi rätt utan beror på att vi använder olika metoder, säger Ossian Wennström, ansvarig för arbetsmarknads- och integrationspolitiska frågor på Saco.

När Statistiska Centralbyrån, SCB och Högskoleverket gör sina analyser använder de statistiska modeller med data om antal utbildade och pensionsavgångar. Men de tar inte hänsyn till saker som inte hänt, som till exempel att en marknad eventuellt avregleras.
– När Sveriges Farmacevtförbund och andra medlemsförbund i Saco försöker lista ut hur arbetsmarknaden kommer att bli använder de dels samma uppgifter men tar också med mer mjuka uppgifter som hur marknaden utvecklats i andra länder där marknaden förändrats, säger Ossian Wennström.

Enligt Sacos rapport kommer det ökade antalet äldre i samhället medföra mer fokus på läkemedelsrelaterade frågor och också där förväntas arbetstillfällen uppstå för farmacevter. Antalet patentutgångar inom industrin kan leda till neddragningar där men sammanlagt kommer både apotekare och receptarier att ha en ljus arbetsmarknad framför sig.
– Det är en stor omgörning av apoteksmarknaden på gång och ingen kan veta exakt hur det blir men jag skulle gissa att just i det här fallet stämmer förbundens analys av läget mer med verkligheten än den som SCB och Högskoleverket gör, säger Ossian Wennström.