Annons

Färre dör i hjärtinfarkt

Dödligheten i hjärtinfarkt har halverats i Sverige
under de senaste 13 åren. Det visar en uppföljning av de nationella
kvalitetsregistren över hjärtsjukvården.

18 sep 2008, kl 12:27
0

Annons

Uppföljningen av den hjärtsjukvården har skett
kontinuerligt de senaste 13 åren och under den tiden har dödligheten halverats
i samtliga åldersgrupper. I gruppen patienter över 75 år har dödligheten
minskat mest, från 24 procent till 12,5 procent.

Anledningen till att betydligt fler klarar sig
efter infarkt är enligt forskare vid akademiska sjukhuset i Uppsala bland annat
att vården förbättrats genom ändrar medicinering och att handläggninegn blivit
snabbare i akutskedet.

Under 2008 byggs de fyra olika kvalitetsregistren
Riks-hia, Scaar, Sephia och Hjärtkirurgregistret ihop till ett samlat
kvalitetsregister som går under namnet Swedeheart.