Annons

Tillägg med Avastin förbättrar prognosen

Med tillägg av bevacizumab har kvinnor med äggstockscancer ökade möjligheter att leva längre utan att sjukdomen försämras. Det visar en ny studie som presenteras vid den internationella cancerkonferensen i Milano.

12 okt 2010, kl 12:31
0

Drygt 1500 kvinnor med tidigt eller avancerat stadium av äggstockscancer deltog i studien. Ingen av dem hade tidigare behandlats med cytostatika. I studien fördelades patienterna slumpmässigt till att antingen få standardbehandling med cytostatika eller med tillägg av antikroppen Avastin också som underhållsbehandling upp till ett år. Det är den andra stora studien som visar att Avastin har effekt i kombination med cytostatika och därefter som underhållsbehandling.

Det som främst mättes var den progressionsfria överlevnaden och i andra hand den tumörkrympande effekten, total överlevnad samt biverkningar. Risken att få tillbaka cancern eller att sjukdomen försämras minskade med 21 procent under den studerade perioden, medianuppföljningen var knappt 20 månader.Och hos fler kvinnor, 15,2 procent jämfört med 4,8 procent, försvann tumören helt under perioden.