Annons

MS-medicin förbättrar arbetsförmågan

Personer med MS kan efter ett års behandling med det biologiska läkemedlet Tysabri arbeta mer än före behandlingen. Det visar en hälsoekonomisk studie.

12 okt 2010, kl 11:17
1

Av de drygt 200 personer med MS som deltog i studien ingick 160 personer i arbetskraften, det vill säga de hade en anställning, var arbetslösa eller föräldralediga. I studien mättes arbetsförmågan före och efter ett års behandling med natalizumab, (Tysabri). Det är den första studie i världen som mäter om ett MS-läkemedel ökar arbetsförmågan. Och det gjorde den, i genomsnitt med två dagar i månaden. Men för personer som haft sjukdomen i högst fyra år ökade den med i genomsnitt fyra dagar i månaden.

Studien genomfördes av Umeå universitet och Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund med tillverkaren Biogen Idec som medfinansiär,
Produktionsvinsten för de som haft MS i högst fyra år beräknar forskarna till cirka 83 500 kronor. Även om det är en ökad merkostnad med Tysabribehandling, cirka 50 000 ? 90 000 om året anser de att behandlingen på lite sikt lönar sig också samhällsekonomiskt.

Studien presenteras vid MS-konferensen, som startar i Göteborg i morgon.
I samband med konferensen har Neurologiskt handikappades riskförbund, NHR lanserat en kampanjsajt mot den ojämlika MS-vården. Kampanjen har bidrag från läkemedelsföretaget Biogen Idec.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tysabri är dyrt så Biogen tar fram sådana här reklamundersökningar lite då och då. Att forskarna ställer upp, förstår jag inte.
    Inget sägs om PML i artikeln heller. Inget om när undersökningen gjordes, om den kanske inföll under tid då krisen slog till och mer rigorösa sjukskrivningsregler började gälla. Då brukar ju folk jobba mer oavsett om de borde eller inte.