Annons

Nytt artikelregister på plats

Det nationella varuregistret som Apotekens Service AB tagit fram har nu sjösatts. Det är ett av de sista stegen i omregleringen av apoteksmarknaden.

12 okt 2010, kl 12:38
0

I det nya registret som går under namnet Vara finns information om läkemedel, handelsvaror som ingår i läkemedelsförmånen samt teknisk sprit. Informationen samlas in från TLV, Läkemedelsverket och läkemedelsbolagen. Men Vara innehåller mer information än det varuregister, Aca som Apoteket AB ansvarade för.
? Bland annat finns alla parallellimporterade läkemedel med, här finns också information om åldersrestriktioner och om TLV till exempel begränsat subventionen för ett läkemedel, berättar Ylva Hambreus Björling, vd för Apotekens service.

Apotekens service har tagit fram varuregistret och ansvarar för det, men det är källorna, alltså TLV, Läkemedelsverket och företagen som ansvarar för att informationen i registret är riktig.
? Vi har inför övergången gjort en kvalitetsgenombearbetning och gått igenom all information och sagt till informanterna att rätta fel vi upptäckt. Detta för att tydliggöra att det är de som ansvarar för informationen i registret säger Ylva Hambraeus.
? Ett företag som till exempel inte rättar felaktig information om en produkt kan om det är ett graverande fel, drabbas av att vi plockar bort produkten tills felet är rättat.

Det nya registret är nu tillgängligt för alla apotek som använder de nya receptexpeditionssystemen. Apoteken inom Apoteket AB liksom de som använder övergångslösningen Ats som it-system kan inte se den nya informationen som finns i Vara. De fortsätter därför att använda Apoteket AB:s varuregister Aca tills det får nya receptexpeditionssystem. Det gäller också tills vidare vården.