Oro för borttappade forskningsfrågor

Forskningsfrågor riskerar att tappas bort när Sverige inte längre har
någon forskningsminister. Den oron hörs efter att forskningen hamnar på
samma bord som skola och utbildning.

13 okt 2010, kl 11:06
1

I Sveriges nya regering har fler ministrar gjort entré men ingen som enbart har ansvar för forskningen. De frågorna som tidigare låg på under före detta forskningsminister Tobias Krantz har nu hamnat hos Jan Björklund som har hand om utbildningsfrågorna.

Det här kan innebära att frågor som rör forskning inte får en central roll menar vissa.
– Forskningen är motorn för life scienceindustrin som är en viktig motor för hela Sveriges tillväxt. Den står för 20 procent av netto exporten och tiotusentals jobb. Vi behöver en person med ett tydligt ansvar för forskningsfrågorna. Risken är att regeringen försvagas på ett område som borde vara ett av de viktigaste, Säger Mats Berggren, vd för branschorganisationen Sweden Bio.

Jan Björklund blir också vice statsminister vilket Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska institutet, menar kan innebära fördelar.
– Det är naturligtvis bra för oss med en forskningsminister som är vice statsminister, inte minst viktigt eftersom det ska läggas en ny forskningsproposition om två år och då är det bra att det finns en tung minister som kan få igenom beslut. Den enda farhågan man kan ha är att hans många roller och att han så starkt profilerat sig i skolfrågorna kan bidra till att han inte hinner med forskningspolitiken, säger hon.

Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet tror också att vissa frågor kan få stryka på foten.
– Jan Björklund är ju också skolminister med ett särskilt intresse för skolfrågor och har inte någon närmare erfarenhet från universitet och högskolor säger han till Sveriges Radio.

– Man säger i regeringsförklaringen att man ska satsa på forskningen, att då i ett läge där man har fler ministrar än någonsin, välja bort att ha en forskningsminister tycker jag är märklig prioritering säger Mats Berggren.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tack för att ämnet tas upp. Viktigt att sätta press på besluts-
    fattarna. En forskningsminister behövs fär att ständigt föja
    utvecklingen av olika inriktningar av forskningens trender. Detta är minst sagt ett heltidsarbete för erfaren forskatutbild-
    ad person.