Annons
Motioner om förskrivningsrätt, gamla läkemedel och endometrios
Riksdagen samlad för omröstning

Motioner om förskrivningsrätt, gamla läkemedel och endometrios

Den allmänna motionstiden gick ut igår eftermiddag. Vi har botaniserat bland förslagen på läkemedelsområdet.

5 okt 2016, kl 19:18
0

Annons

Gunilla Nordgren har motionerat om förskrivningsrätten

Av årets närmare 3 500 motioner under den allmänna motionstiden, berör ett 80-tal området läkemedel. Flitigast på att motionera i ämnet har det största oppositionspartiet, Moderaterna, varit som skrivit ihop ett trettiotal av motionerna. Socialdemokrater har lämnat in ett tiotal på det här området,  regeringskollegan Miljöpartiet har ett par motioner som faller ut på sökordet läkemedel.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten och tog slut igår

Ett tema i årets motionsflod på läkemedelsområdet är hur forskning om behandling för sällsynta sjukdomstillstånd ska effektiveras och hur de särläkemedel som godkänts snabbt ska komma patienter till godo. Det ämnet har såväl moderata som liberala ledamöter behandlat.

En motion från Kristdemokraterna och en från Socialdemokraterna handlar om att vården för kvinnor med endometrios behöver bli bättre. Riksdagsledamoten för Kristdemokraterna, Désirée Pethrus, påpekar bland annat att flera av de hormonella preventivmedel som kvinnor med sjukdomen ibland behandlas med inte ingår i högkostnadsskyddet. Det bör de göra, tycker hon.

En återkommande fråga under den allmänna motionstiden är läkares livslånga rätt att förskriva läkemedel. I år är det moderaten Gunilla Nordgren liksom partikollegan Krister Hammarbergh som tycker att läkares förskrivningsrätt livet ut inte är självklart.

– Inom sjukvården och inom läkemedelsbranschen sker en snabb och kontinuerlig utveckling av nya läkemedel, behandlingsmetoder och så vidare, säger Gunilla Nordgren som motionerat i frågan tidigare.

– Om man inte arbetat som läkare på trettio år hur ska man då kunna ha koll på vilka behandlingar som är de bästa, undrar hon retoriskt.

För patienternas säkerhet borde därför lagstiftningen ses över och förskrivningsrätten jämställas med de olika former av licenskrav som finns inom andra yrkesområden där det kontrolleras att personen innehar en uppdaterad kompetens, skriver motionären.

Giftfri vardag heter en motion från centerpartistiska ledamöter. Den innehåller bland annat krav på att gamla läkemedel bör omprövas med hänsyn till miljöeffekter.

Moderaten Anette Åkesson motionerar om att regeringen ska ge berörda myndigheter i uppdrag att se över om man i Sverige, liksom i bland annat Storbritannien, kan införa en grupp läkemedel som kan expedieras receptfritt med förstärkt rådgivning. Ett särskilt sortiment av receptfria läkemedel, som bara får säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal, skulle ge enskilda större möjligheter att vårda sig själva – samtidigt som resurser kan frigöras i vård och omsorg, tror Anette Åkesson.

Att använda landets farmaceuter på de apotek som blivit så många fler sedan alliansregeringens framgångsrika reform skulle vara ett ansvarsfullt sätt att effektivisera hälso- och sjukvården skriver motionären.

De socialdemokratiska motionärer som motionerat om en översyn av apoteksreformen skriver nog inte under på att den varit framgångsrik. De anser att det behövs en översyn och åtgärder för att säkerställa en god och säker tillgång på läkemedel i hela landet.

Några riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna går betydligt längre i sin motion och vill att riksdagen fattar beslut om en utredning om hur en återreglering av apoteken skulle kunna genomföras.