Annons

Utökat anslag till TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får 14 miljoner kronor i utökade
anslag från 2011. I budgeten avsätter regeringen också 500 miljoner
kronor för att öka patientsäkerheten bland annat genom Centrum för
bättre läkemedelsanvändning.

13 okt 2010, kl 11:57
2

Medlen till forskningen ska öka med 500 miljoner kronor under 2010 och fullföljer därmed den förra forskningspropositionen. Et stod klart när regeringen på tisdagen presenterade sin budgetproposition. AV dessa ska 300 miljoner gå till strategiska forskningsområden och 200 miljoner blir anslag till lärosätenas forskning och forskarutbildning.

Vid årsskiftet träden den nya patientsäkerhetslagen i kraft. I budgetförslaget framgår att regeringen vill satsa 500 miljoner kronor på området just patientsäkerhet.  Regeringen föreslår också ett särskilt stimulansbidrag där landsting som gör ändringar som stärker patientsäkerheten kan få pengar. Under 2011 föreslås satsningen vara 500 miljoner kronor för att sedan öka under de kommande tre åren. Centrum för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket får i uppdrag att följa upp patientsäkerheten med avseende på läkemedelsbehandling.
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslås få ett ökat anslag med 14 miljoner kronor om året från nästa år. Detta på grund av det ökade och förändrade uppdrag som de fått bland annat i och med omregleringen av apoteksmarknaden, skriver regeringen.

För läkemedelsförmånerna föreslår regeringen att 23,2 miljarder kronor avsätts 2011. För åren 2012-2014 ligger anslaget kvar på samma summa. Regeringen skriver att det inte finns något avtal mellan staten och SKL för 2011 och framåt men att man avser att träffa ett avtal.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I ovan artikel står att TLV får 14 miljarder i ökat anslag. Jag tror att de får en tusendel av det ( = 14 miljoner)
    Det står även att forskningsanslagen skall öka med 500 miljarder kr under 2010. Lag tror att det handlar om 0,5 miljarder för år 2011.