Mindre pengar till förmånerna

Lägre anslag till läkemedelsförmånerna och riskkapitalinvesteringar i life science, är några av förslagen i regeringens budgetproposition.

24 okt 2014, kl 08:45
0

Annons

På torsdagen presenterade regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet sin första budget. Några av förslagen handlade om läkemedel och life science.

Enligt beräkningar från Socialstyrelsen har statens totala kostnader för läkemedelsförmånerna minskat de senaste åren och kommer att fortsätta minska de kommande två åren. Det beror bland annat på minskade kostnader för läkemedel genom införandet av den så kallade takprismodellen, TLVs omprövningar och landstingens arbete för att uppnå en effektivare läkemedelsförskrivning.

Enligt en prognos från Socialstyrelsen väntas läkemedelskostnaderna minska med 1,75 procent under 2015 och 0,75 procent under 2016. Under 2017 och 2018 kommer de däremot att vara oförändrade.

Regeringen föreslår därför minskade anslag till landstingen för läkemedelsförmånerna. Under 2015 föreslås 21,16 miljarder kronor och under 2016 beräknas anslaget uppgå till 21,125 miljarder kronor. I år var anslaget 21,23 miljarder men utgifterna beräknas uppgå till 21,47 miljarder.

Regeringen har tidigare meddelat att man tänker föreslå att receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år från och med 1 juli 2015. Det kommer att kosta 200 miljoner kronor under nästa år och från och med 2016 blir reformen permanent till en kostnad av 410 miljoner kronor per år.

I budgetpropositionen lyftes också den sedan tidigare kända satsningen på att inrätta ett innovationsråd fram. Innovationsrådet ska ledas av statsministern och det ska bestå av berörda ministrar och företrädare för bland annat näringslivet. Ett av de strategiskt viktiga områdena som rådet ska arbeta med är life science.

Ytterligare ett förslag i budgetpropositionen är att det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform får en ny inriktning. Istället för att investera i fordonsindustrin ska riskkapitalbolaget investera i små och medelstora företag i tidigt skede inom life science och miljöteknik, där det idag råder brist på kapital.