Så blir budgeten för läkemedelsområdet

Så blir budgeten för läkemedelsområdet

Ny nationell cancerstrategi och satsningar på standar-
diserade vårdförlopp för fler sjukdomar i nya budgeten.

19 dec 2018, kl 11:49
0

Efter att regeringens övergångsbudget modifierats utifrån moderaternas och kristdemokraternas motioner och manglats i socialutskottet är nu budgeten för nästa år så gott som klar. Det formella beslutet tas vid riksdagens omröstning den 20 december.

Inom utgiftsområde 9, som omfattar hälsovård, sjukvård och social omsorg, uppgår de totala anslagen för 2019 till drygt 81 miljarder kronor, vilket är drygt tre miljarder mer än i övergångsbudgeten.

Störst förändringar gentemot regeringens övergångsbudget finns i anslagen till posten ”folkhälsa och sjukvård”. Socialutskottet förslår här ett ytterligare tillskott på nästan två miljarder kronor, vilket innebär anslag på totalt drygt 8,9 miljarder. I de ökade anslagen ryms bland annat satsningar på utbyggnad av primärvården med listningstak och införande av så kallad ”fastläkare”.

Utskottet föreslår också en utökad satsning på Regionala cancercentrum (RCC) och arbetet med att ta fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. För detta avsätts en halv miljard kronor per år. Av dessa öronmärks 60 miljoner specifikt för barncancervård och fördelas mellan landets sex specifika barncancercentrum.

Utskottet vill även se nationella vårdförlopp för fler folksjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykiska- och reumatiska sjukdomar samt astma och kol. “Det bör därför undersökas om RCC och dess uppdrag kan omformas till att omfatta även annan vård än behandling av cancersjukdomar”, anser utskottet.

Ovanstående satsningar finansieras delvis genom att den så kallade patientmiljarden successivt fasas ut med start den 1 januari 2020.

Vad gäller anslagen till myndigheter inom läkemedelsområdet märks inga stora förändringar gentemot övergångsbudgeten. Läkemedelsverket tilldelas totalt knappt 137 miljoner kronor för 2019 och får behålla den anslagsökning om 10 miljoner kronor som tilldelades inför 2018 med anledning av Brexit och myndighetens ökade arbetsbörda i och med det.

För Folkhälsomyndighetens del innebär budgeten förslagna anslag om nästan 400 miljoner kronor inför 2019, vilket är en liten ökning på 10 miljoner jämfört med övergångsbudgeten. Det ökade anslaget ges för en utökad satsning på suicidprevention och suicidforskning och anslaget föreslås öka till 40 miljoner kronor per år under 2020 och 2021.

E-hälsomyndigheten tilldelas drygt 117 miljoner kronor för 2019, vilket är i nivå med 2018 års budget för perioden. Samma princip gäller för Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som för 2019 anslås knappt 665 miljoner respektive drygt 770 miljoner kronor var.

Inte heller för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) innebär budgetförslaget någon förändring gentemot övergångsbudgeten och myndigheten föreslås få knappt 145 miljoner kronor. Vad gäller bidraget för läkemedelsförmånerna beräknas det till knappt 28 miljarder kronor (27,8 miljarder) för 2019, vilket är i nivå med anslagen i årets budget.

Vad gäller insatser för vaccinberedskap ligger budgetförslaget även där i nivå med övergångsbudgeten med anslagna medel på 88,5 miljoner kronor. Nuvarande avtal gällande pandemivaccin, som tecknats med två vaccintillverkare, löper ut 2020 och ett nytt avtal bör därför tas fram under nästa år.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng