Annons

CHMP positivt till medel mot benskörhet

Ema:s rådgivande kommitté för humanläkemedel röstade jag för ett godkännande av denosumab mot benskörhet. Läkemedlet harvisat sig öka densiteten av benmineraler.

22 dec 2009, kl 13:17
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema har gett ett positivt utlåtande för ett nytt medel mot beskörhet. Det är den monoklonala antikroppen Prolia (denosumab) som utvecklas av Amgen som fått tummen upp. Prolia får ett positivt utlåtande för behandling av osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet med förhöjd risk för frakturer liksom för män med prostata cancer med förhöjd frakturrisk.

CHMP grundar sitt beslut på data från sex fas II-studier som enligt visar på att denosumab kan öka densiteten i ben vid förhöjd frakturrisk. Denosumab binder till RANK-liganden som finns på cellytan hos osteoblaster och förhindrar aktivering av en receptor. RANK är viktig för bildning, funktion och överlevnad av osteoklasterna, kroppens bennedbrytande celler

I juli slöt Amgen ett avtal med företaget Glaxosmithkline om att samarbeta om marknadsföringen av preparatet om det blir godkänt.