GSK fällt för Nezerilreklam

I en reklamfilm för nässprayen Nezeril framgår det inte tillräckligt
tydligt vilka risker som finns med att använda preparatet under längre
tid. Det menar IGM som fäller GSK för filmen.

30 dec 2009, kl 13:05
0

Annons

Anmälaren reagerade på att en reklamfilm för Nezeril (oximetazolin) som visats i tv, ger sken av att läkemedlet kan användas under en längre tid utan problem. Nezeril som marknadsförs av Glaxosmithkline är en avsvällande nässpray mot nästäppa och i SPC:n står att sprayen bör användas i högst tio dagar. Anledningen är risken att en längre tids användning leder till en så kallad läkemedelsutlöst svullnad i nässlemhinnan.


I reklamfilmen finns en skylt med texten ?Tänk på att även receptfria läkemedel kan medföra risker om du tar för mycket?. Anmälaren menar att den okritiska reklamen vilseleder allmänheten . IGM menar att detta inte är tillräcklig med information och håller med anmälaren om att filmen strider mot branschens etiska regelverk. IGM anser att GSK handlat i strid med god branschsed och ålägger företaget att betala 40 000 kronor.