Stopp för marknadsföring av alternativmedicin

Marknadsdomstolen har förbjudit bolagen Alternativa Hälsokliniken och
Swed Pharma & Health att fortsätta med viss typ av sin marknadsföring.
Domen innebär att företrädarna bakom företagen får betala vite på
750 000 kronor per person.

30 dec 2009, kl 13:09
0

Annons

Det var i våras som konsumentombudsmannen, KO, stämde två företrädare bakom företaget Alternativa Hälsokliniken för att använda felaktiga och osanna påståenden i sin marknadsföring. Företaget, som erbjuder tjänster inom alternativmedicin, marknadsförde bland annat ett så kallat Vegatest. Testet påstods kunna analysera, kontrollera och diagnostisera sjukdomar däribland cancer.

Kliniken marknadsförde också olika produkter och behandlingar som påstods bota och lindra astma, allergi, inflammation och lungproblem. I sin stämningsansökan menade KO att de påståenden som kliniken lämnade om att metoderna kunde mäta läkemedelsintoleranser och bota eller lindra sjukdomar inte var sanna och att det i reklamen för Vegatestet gav intryck av att kliniken behandlar cancer. KO ville även att företaget skulle förbjudas att marknadsföra ett Ginko Bilobapreparat som läkemedel trots att det inte är godkänt eller registrerat hos Läkemedelsverket.

Marknadsdomstolen gick helt på KO:s linje i sin dom som kom i slutet av december. Företrädarna för företaget förbjuds att fortsätta med sin marknadsföring. Alternativa Hälsokliniken äger företaget Swed Pharma & Health. Alternativa Hälsoklinikens vd är enda styrelseledamot i de båda bolagen, och han ska tillsammans med sin förra hustru, som är styrelsesuppleant i Swed Pharma & Health, ersätta KO rättegångskostnader med 50 000 kr.