Annons

Många onödiga biverkningar

Brister i kontroller av läkemedel leder till onödiga dödsfall och
lidande för patienterna. Enligt studier från Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap skulle mer än tio procent av inrapporterade
biverkningar kunna undvikas om läkarna bättre följt praxis och
rekommendationer.

7 jan 2010, kl 12:20
0

Annons

Varje år skulle upp till 400 dödsfall kunna undvikas om läkare bättre kontrollerade vilka läkemedel deras patienter tar, visar ett par nya studier från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV i Göteborg. Studierna om läkemedelsbiverkningar visar att omkring tio procent av de rapporterade biverkningsfall som inte är dödliga hade kunnat undvikas om de ansvariga läkarna följt såväl rekommendationer som praxis, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Tidigare studier har visat att läkemedelsrelaterade problem kan leda till återinläggningar och till och med till dödsfall. Hur många dödsfall som beror på felaktig läkemedelsbehandling har inte varit känt men de nya studierna pekar på att det handlar om omkring 400 per år.

Mikael Rolfs ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik., säger till Ekot att problemen ofta beror på att läkarna inte har all nödvändig information. Han menar att bättre it-lösningar och gemensamma nationella satsningar behövs för att komma till rätta med problemen.
-Tekniskt sätt är detta inte ett problem men det måste finnas en vilja att prioritera lösningar på dessa onödiga problem, säger Mikael Rolfs.