Annons

E-recept kräver oftare förskrivarkontakt

Elektroniska recept kräver oftare än pappersrecept att
apotekspersonalen kontaktar förskrivaren. Sådan kontakt görs också
oftare för män än för kvinnor visar en kartläggning.

24 nov 2009, kl 15:44
0

Annons

I en procent av alla nyutskrivna recept kontaktar farmacevter förskrivaren på grund av problem. Mer än hälften av kontakterna handlar om problem som kan ha betydelse för behandlingsresultat och patientsäkerhet. Det visar en studie som genomförts på fjorton svenska apotek och som publicerats online på Science Direct.

Bland de nyutskrivna recepten var det vanligare att farmacevten kontaktade förskrivaren vid e-recept än vid pappersrecept, trots att förskrivaren använt samma datajournalsystem. Anders Ekedahl, apotekare och docent på Apoteket AB: avdelning för forskning och utveckling står bakom studien. Han menar att resultaten är tankeväckande.
– Det läggs stora förhoppningar vid att nya elektroniska stödsystem ska lösa problem. Visst löser tekniken vissa svårogheter med den introducerar också nya, säger han.

Att e-recepten oftare är felaktiga än pappersvarianter tror han kan ha sin förklaring i att pappersrecepten kollas en extra gång innan läkaren skriver under. Patienten får också möjlighet att ögna igenom receptet innan det lämnar till apotekspersonalen medans e-receptet inte får den dubbelkollen.

Studien genomfördes mellan februari 2007 och februari 2008. Då samlades uppgifter om kontakter mellan apotekspersonal och förskrivare in av farmacistudenter under tre veckor per apotek. Studieresultaten visade också att personal vid mindre apotek oftare kontaktade förskrivare än de vid apotek med en större expeditionsvolym. Anders Ekdahl menar att detta är en väntad upptäckt.
– Studier från både Danmark, Storbritannien och USA har visat på samma fenomen. En trolig förklaring är att arbetsbelastningen spelar in.

En oväntad upptäckt var att farmacevterna i mycket oftare kontaktar förskrivaren för mäns recept än för kvinnors. Varför det så kan man än så länge bara spekulera om.
– Det kan bero på att mäns läkemedel innebär mer problem än kvinnors men det kan också bero på att kvinnor oftare än män själva besöker apoteket för att hämta sina läkemedel och då löser man problemen på plats. Om ett ombud hämtar läkemedlet kanske personalen istället ringer läkaren. Eller så gör personalen helt enkelt skillnad på könen, säger Anders Ekedahl.

Enligt Anders Ekedahl visar studien att farmacevtisk kompetens är viktig även med elektroniska stödsystem.
– Kompetensen behövs i högsta grad för att tolka det systemen signalerar om, säger han.