Forskare flyr komplicerade prövningar

Svåra och omständliga ansökningsprocesser för kliniska prövningar i Storbritannien gör att antalet forskargrupperna lämnar landet. Det framgår av en studie som undersökt de brittiska förhållandena.

23 feb 2010, kl 18:27
0

Annons

Liksom i Sverige har antalet kliniska prövningar som utförs i Storbritannien minskat de senaste åren. Trots insatser från statligt håll för att främja den kliniska forskningen sjönk antalet prövningar i fas II till IV under 2009 dramatiskt. Forskare vid Warwick Buisness School, WBC, och Queen Mary University i London har under två år intervjuat olika aktörer för att försöka kartlägga varför prövningarna uteblir rapporterar Pharma Times.

Ett problem som varit känt sedan tidigare är svårigheten att rekrytera patienter. Ett annat, som förvånade forskarna, är svårigheterna att få studierna godkända. Även om de kliniska prövningarna får godkänt från myndigheterna kan de stöta på motstånd ute på sjukhus och andra vårdenheter.

Eftersom tiden är en väsentlig faktor för företagen och forskarna som vill utföra prövningarna tröttnar de enligt rapporten på att vänta på besked och söker sig utomlands. Enligt Maxine Robertson, professor i innovation och organisation vid Queen Mary University, behövs betydligt mer omfattande åtgärder från statligt håll för att snabba upp de komplicerade ansökningsprocesserna. Annars, menar hon, kommer ytterligare kliniska prövningar att förläggas utomlands.