Annons

IT upphov till många vårdproblem

Bara de senaste två åren Lex Maria-anmälningar som är relaterade till
IT-problem ökat med över 60 procent. Många gånger handlar det om
patienter som fått felaktig läkemedelsbehandling.

18 mar 2011, kl 13:01
0

Problemen med IT inom vården har diskuterats under flera år men trots det verkar ingen bättring vara på gång. Enligt en genomgång som Computer Sweden gjort fortsätter anmälningarna strömma in till Socialstyrelsen. Under 2009 och 2010 gjordes 44 IT-relaterade anmälningar relaterade till IT jämfört med 27 under 2007 och 2008.

De allra flesta fall handlar det om problem och fel med patientjournalsystem som drabbats av virus, tappat bort information och viktiga anteckningar. Många gånger är felen kopplade till dosering och val av läkemedel vilket leder till att patienterna behandlas fel. I Jönköpings län har problemen med journalsystemen varit så omfattande att man tvingats dra ner på antalet behandlade patienter som får vård. Socialstyrelsen inledde en särskild gransknig av ärendet under januari.

Sedan knappt ett år tillbaka kom det tydligare riktlinjer för när IT-system inom vården ska klassas som medicinteknik, något som gör det lättare att ställa krav på en så kallas CE-märkning, en form av kvalitetsstämpel. Från Läkemedelsverket säger man att detta betyder att man nu kan ställa tydligare krav på tillverkarna.