Annons

Planer på gemensam patentdomstol grusas

EU-ländernas förhoppningar om en gemensam patentdomstol har drabbats
av ett ordentligt bakslag efter ett utlåtande från EG-domstolen.

10 mar 2011, kl 11:30
0

I slutet av februari gav Europaparlamentet klartecken för att ett antal EU-länder får fortsätta med att utveckla ett gemensamt patentsystem. Parallellt med det pågår arbetet med att även få till stånd en gemensam patentdomstol inom unionen. Tanken är att företag ska ha en enda domstol att vända sig till när de misstänker patentbrott, istället för som idag då en sådan process måste ske i varje enskilt medlemsland. Bland annat läkemedelsindustrin har varit stora förespråkare för en sådan lösning.

Men på tisdagen lämnade EG-domstolen ett besked som grusar planerna. Domstolen menar att en sådan gemensam domstol skulle strida mot EU:s lag genom att frånta medlemsländernas egna domstolar att besluta i frågan. Om en sådan domstol upprättas skulle det innebära att flera av grundpelarna i den europeiska unionen försvinner och förändra EU-institutionernas makt, skriver man vidare i sitt utlåtande.

Patentexperter och intresseorganisationer har kommenterat beskedet och många beskriver det som ett stort nederlag. EU-kommissionen skriver i ett pressmeddelande att domstolens besked på inget sätt kommer att påverka det pågående arbetet med ett gemensamt EU-patent.