Insulin tre gånger i veckan gav bra blodsockerkontroll

Patienter med typ 2-diabetes som i en studie fick ett nytt
långtidsverkande insulin tre gånger i veckan nådde liknande värden på
det långsiktiga blodsockret som patienter som behandlades dagligen.

10 mar 2011, kl 12:29
0

I studien ingick 242 patienter med typ 2-diabetes som inte tidigare behandlats med insulin. Patienterna slumpades till att antingen få det nya långtidsverkande insulinpreparatet degludec antingen tre eller sju gånger i veckan, alternativt daglig behandling med insulinet glargin (Lantus). Alla deltagare fick samtidigt behandling med metformin.

Efter fyra månader såg forskarna att de patienter som fått degludec tre gånger i veckan hade ungefär samma värde på det långsiktiga blodsockret HbA1c som de som fick degludec varje dag. Liknande resultat sågs även bland de som fått daglig behandling med det långtidsverkande glargin.

Studien, som publicerats i Lancet, har finansierats av företaget Novo Nordisk som utvecklar degludec.