Risker med Vioxx kända tidigt

Redan fyra år innan det antiinflammatoriska Vioxx togs av marknaden
fanns data som visade på risker med läkemedlet. Efter en analys av 30
studier av preparatet menar forskare att tydliga tecken visade att
risken för hjärt-kärlrelaterade problem ökade med behandlingen.

24 nov 2009, kl 11:50
0

Annons

Det är amerikanska forskare som har gått igenom 30 randomiserade placebokontrollerade studier av rofecoxib, den aktiva substansen i läkemedlet Vioxx. Preparatet kom ut på marknaden 1999 och marknadsfördes då av Merck som en nytt och säkrare alternativ till traditionella icke-steroida antiinflammatoriska medel.  Men efter en tid blev det tydligt att personer som behandlades med rofecoxib löpte högre risk än andra att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och 2004 drogs det på grund av detta bort från marknaden.

Menforskarna bakom den nya analysen, som publicerats i Archives of Internal Medicine, en av JAMA-publikationerna, menar att riskerna med läkemedlet var kända redan flera år tidigare. Analysen innefattar totalt 20 152 patienter och studierna har varat från fyra veckor till fyra år. De doser som getts har varit mellan 12,5 till 50 mg.

Enligt författarna fanns det resultat redan från juni 2001 som visade att behandling med Vioxx kunde kopplas till en 35-procentig ökad risk av hjärt-kärlhändelser eller död jämfört med placebo. Knappt ett år senare pekade studieresultaten på att risken att drabbas av de alvarliga biverkningarna var 39 procent högre för Vioxxanvändarna. I september 2004 visade data att risken var 43 procent högre att drabbas av hjärtkärlsjukdom för de som behandlades än för de som fick placebo.

I JAMA-artikeln skriver författarna  att den mesta av informationen de har använt har inte tidigare publicerats eller att viktiga säkerhetsdata har utelämnats. Huvudförfattaren Joseph Ross menar att läkemedelstillverkare och myndigheter i högre utsträckning borde utföra liknande metaanalyser för att hitta eventuella allvarliga risker med läkemedel.

Representanter från Merck har kommenterat studien i JAMA med att den bygger på opålitliga metoder och att författarna har dragit felaktiga slutsatser. Merck menar också att det var först 2004 i den så kallade APPROVE-studien som de allvarliga riskerna kopplade till Vioxx blev kända.