Hem Taggar Analys

Tag: Analys

”Hovrättens dom kan inte reparera förtroendet”

Bara vårdens och akademins egna insatser kan återskapa förtroendet för forskning, skriver Kjell Asplund.
24 maj 2023, kl 09:23

Mer pengar spenderas på läkemedel

En växande medelklass leder till att utgifterna på läkemedel ökar under de kommande åren, enligt en ny rapport. Dessutom kommer antalet nya läkemedel att öka.
27 nov 2013, kl 12:00

Företagsstudier gav positivare resultat

Företagsfinansierade kliniska studier ger oftare positiva resultat. Det visar en Cochrane-rapport.
12 dec 2012, kl 13:03

Läkemedel i många bantningsprodukter

Nästan hälften av de bantningsmedel Läkemedelsverket har analyserat innehöll odeklarerade läkemedelssubstanser.
28 nov 2012, kl 10:53

Minskad lönsamhet trots växande marknad

Läkemedelsmarknaden förväntas växa relativt snabbt. Men trots det förväntas läkemedelsföretagens lönsamhet att försämras. Det visar en rapport från kreditförsäkringsbolaget Euler Hermes.
13 apr 2012, kl 13:46

Risker med Vioxx kända tidigt

Redan fyra år innan det antiinflammatoriska Vioxx togs av marknaden fanns data som visade på risker med läkemedlet. Efter en analys av 30 studier av preparatet menar forskare att tydliga tecken visade att risken för...
24 nov 2009, kl 11:50

Låt inte entusiasmen skymma omdömet

Intresset för att bli småföretagare inom apoteksbranschen är mycket stort. Entusiasmen får dock inte skymma omdömet. Innan man lägger ett bud bör man göra en noggrann analys av det eller de apotek...
6 okt 2009, kl 15:16

Det finns en stor vilja att driva på utvecklingen

För att åstadkomma uppsatta mål för patientrörligheten krävs ett utökat samarbete angående till exempel ömsesidigt erkännande av recept, upprättande av »referensnätverk« mellan högspecialiserade vårdgivare och samarbete i utvärdering av nya medicinska metoder....
9 jun 2009, kl 16:54

Det finns en stor vilja att driva på utvecklingen

För att åstadkomma uppsatta mål för patientrörligheten krävs ett utökat samarbete angående till exempel ömsesidigt erkännande av recept, upprättande av »referensnätverk« mellan högspecialiserade vårdgivare och samarbete i utvärdering av nya medicinska metoder....
9 jun 2009, kl 16:54

Sjukhusens nya förutsättningar kräver förberedelser

Sjukvårdshuvudmännen är nu intensivt engagerade i hur de skall ha det med sjukhusens läkemedelsförsörjning. Redan i remissvaren till Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande om sjukhusen framförde såväl SKL som de enskilda landstingen en positiv, men...
5 sep 2008, kl 16:37

Föroreningen i heparin analyserad

En möjlig förklaring till hur heparinföroreningen orsakar de allvarliga symptom som drabbat flera patienter har lagts fram av en forskargrupp, som även rekommenderar en analysmetod för att hitta kontaminationen. Nya screeningmetoder föreslås också av en...
24 apr 2008, kl 15:01

Kan ökad forskning ge färre läkemedel?

Med den makalösa bedriften att kartlägga det mänskliga genomet, var vi många som trodde på den snara ankomsten av en ny era inom medicinen. Tidigare hade de som utvecklat nya läkemedel gissat...
18 mar 2008, kl 18:37

“Sverige har förlitat sig på företagens FoU”

Det samlande systemet för forskning och utveckling i Sverige är allvarligt underfinansierat. Landet har tryggt förlitat sig på sina globala företags FoU. Det skriver Hans Bergström i en analys av det svenska...
28 nov 2007, kl 14:32

Osäkra utsikter för läkemedelssektorn

Efter MSD:s tillbakadragande av Vioxx och FDA:s nej till Astrazenecas Exanta ser utsikterna för läkemedelssektorn allt osäkrare ut. Det menar Jesper Norberg, analytiker på Hagströmer & Qviberg. ? Tidigare oro för prispress,...
19 okt 2004, kl 18:36