Låt inte entusiasmen skymma omdömet

Intresset för att bli småföretagare inom apoteksbranschen är mycket stort. Entusiasmen får dock inte skymma omdömet. Innan man lägger ett bud bör man göra en noggrann analys av det eller de apotek man är intresserad av och initialt göra en riskanalys för att värdera vad de förväntade 400 helt nya apoteken kommer att innebära i […]

6 okt 2009, kl 15:16
0

Annons

Intresset för att bli småföretagare inom apoteksbranschen är mycket stort. Entusiasmen får dock inte skymma omdömet. Innan man lägger ett bud bör man göra en noggrann analys av det eller de apotek man är intresserad av och initialt göra en riskanalys för att värdera vad de förväntade 400 helt nya apoteken kommer att innebära i konkurrens.

Dagens Apotekslokalisering bygger till stor del på den etableringspolicy Apoteksbolaget snabbt fastställde vid sin start. Den byggde på att prioritera sjukvårdens lokalisering, men ändå ha en skälig täckning av kommersiella affärslägen. Antalet apotek ökade under en kort period från cirka 650 till över 800 apotek och sedermera till de cirka 950 apotek som vi har idag.

En grundläggande modell var att dela upp apoteksbeståndet i så kallade ensamapotek och apotek på flerapoteksorter. Vid en snabb genomgång av de cirka 150 apotek som nu är till försäljning åt småföretagare är vardera hälften ensamapotek respektive apotek på flerapoteksorter. Ytterst få av de utannonserade småföretagarapoteken är vårdscentrals- eller expeditionsapotek på sjukhus. För att fördjupa analysen av apotekens framtidsmöjligheter kan man hämta många väsentliga data från landstingens och kommunernas hemsidor. Själv skulle jag till exempel, om jag stod inför att öppna ett apotek idag, välja en nyetablering i någon expansiv ort eller kommundel som idag saknar apotek. Det finns ett tiotal sådana i Sverige med expansivt näringsliv, ökande befolkning och växande sjukvårdsutbud.  Skulle jag istället köpa något av de utlysta apoteken skulle min preferens vara ensamapotek i någon mellanstor ort, även om alla de utlysta apoteken är intressanta.

Det allra intressantaste alternativet för egen del skulle dock vara att tillsammans med några kunniga kollegor lägga ett bud på portföljerna med vardera tio expeditions-apotek.  Sen skulle vi lämna anbud för sjukhusapoteken på samma sjukhus efterhand som landstingen offentliggjorde dessa till upphandling. Att vara medansvarig för utvecklingen av den totala läkemedelsförsörjningen och kliniska farmacin på 4 universitets-, 8 läns- och 12 länsdelssjukhus vore en höjdare. Men då skulle vi inte vara småföretagare.