Amadou Jallow om att sälja läkemedel bredvid husgeråd

Amadou Jallow om att sälja läkemedel bredvid husgeråd

Hittills har alla kedjor som planerar att öppna apotek på den nya marknaden tillsatt vd:ar som enbart har säljbakgrund. Samtidigt pratar de om att de ska stå för hög farmacevtisk kvalitet. Samma sak gäller på Åhléns där apoteken kommer att bli en liten del i hela varuhusets säljplaner. Från företrädare från professionen hörs oro för […]

6 okt 2009, kl 15:20
0

Annons

Hittills har alla kedjor som planerar att öppna apotek på den nya marknaden tillsatt vd:ar som enbart har säljbakgrund. Samtidigt pratar de om att de ska stå för hög farmacevtisk kvalitet. Samma sak gäller på Åhléns där apoteken kommer att bli en liten del i hela varuhusets säljplaner. Från företrädare från professionen hörs oro för vad säljtrycket kommer innebära för patientsäkerheten. Ingenting, är svaret från Åhléns nytillträdde läkemedelsansvarige Amadou Jallow. Men det bygger på att yrkeskåren fortsätter att stå på sig konstaterar han.
– Alla måste se till att bevara den svenska farmacevtiska traditionen. GPP, good pharmacy practice, har sitt ursprung i Sverige och det ska förvaltas väl. I grunden handlar det om att man ska ge tillräckligt med råd så att när patienten lämnar disken ska hon också veta hur hon kan hjälpa sig själv. Det är inte svårt att göra det, det handlar om att fortsätta att ha som mål att patienten ska bli en bra läkemedelsanvändare.

På Åhléns kommer apoteken bli så kallade shop-in-shop-lösningar. Apoteken ska vara avskilda från det övriga varuhuset och enligt Amadou Jallow kommer utseendet på både butik och personal vara viktigt, det är framförallt det som ska få kunderna att förstå att apoteket är något annat än sko-avdelningen bredvid.
– Vi ska se ut som farmacevter, klädmässigt. Och så ska det vara tydligt skyltat och så ska vi använda den nationella symbolen från Läkemedelsverket.
Amadou Jallow är apotekare och har tidigare arbetat på Apoteket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Nu ser han en brytpunkt där det är dags för farmacevterna att fullt ut ta sitt ansvar som legitimerad personal.
– Farmacevter framöver kommer inte kunna sitta passiva och vänta på att bli matade med information. Kravet kommer att öka på att man själv söker kunskap, håller sig uppdaterad om det senaste och vet var man ska finna information när den behövs. Det är viktigt inte minst för att de nya arbetsgivarna kommer ställa mycket högre krav på kompetens, säger Amadou Jallow.

Det pågår mycket diskussioner om att apotek ska bli en viktigare del i vårdkedjan, är den utvecklingen möjlig när organisationerna runt har så tydligt säljfokus?
– Apoteken är en del av sjukvården. Det är bara så. Apotekspersonalen ska leda sina kunder rätt i vårdkedjan, och vi ska ha tillräcklig kunskap för att tala om vilka kunder som behöver uppsöka en läkare eller akuten och vilka som klarar sig bra med egenvård. Vi ska ha den kompetensen.
– Men sen är nästa steg att andra också ser oss som en del av sjukvården. Men det här måste professionen jobba på, att vi uppfattas som vårdpersonal och att vi blir både det första ledet i vårdkedjan och det sista ledet i läkemedelskedjan. Ser vi att en patient inte blir hjälpt av sitt läkemedel är det vårt ansvar att lotsa den patienten rätt.  

Ser du någon som helst konflikt mellan säljtrycket och patientfokus?
– Nej jag gör inte det. Jag vet att många är oroliga för det, men de här sakerna går ihop.  

Vissa patienter tar ju mycket tid om man verkligen ska jobba för bättre läkemedelsanvändning. Hur kommer det att gå ihop med lönsamhets- och effektiviseringskrav?
– Man måste skapa ett differentierat kundbemötande, vissa kunder behöver mycket tid och andra ingen tid alls. Vi kommer att organisera det så att de patienter som behöver mer tid ska få det utan att de stannar upp hela kön.
– Alla farmacevter, oavsett apotekskedja, ska kunna förmedla sin kunskap så att det gagnar kunden. Farmacevten bör se sin position som någon som kunden kan vända sig till om råd för att förbättra sin hälsa. Information och råd till apotekskund måste nyanseras och individanpassas. Alla behöver inte samma information. De med stort informationsbehov ska få det och erbjudas en personlig farmacevtisk service och uppföljning.

Regeringen har fått mycket kritik för att de valt att tillåta både receptarier och apotekare att bli läkemedelsansvariga på apotek, kritiker menar att det alltid borde vara en apotekare. Läkemedelsverket har preciserat att om det är en receptarie ska personen ha flera års erfarenhet av kvalitets- och säkerhetsarbete på apotek.
– Vi stänger inte ute receptarier från jobbet som läkemedelsansvarig, men däremot kommer vi ställa samma krav på flera års erfarenhet även på apotekare. Enligt Läkemedelsverket räcker det att ha apotekarexamen. Men det tycker inte vi, helst ska det vara en apotekare som har flera års erfarenhet av säkerhetsarbete.
 
Åhléns planerar att öppna två apotek innan årsskiftet och två efter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. När det kommer till hur det ska se ut, var i varuhusen apoteken ska ligga och om de planerar några samarbeten blir svaret detsamma: det får du se. Men sortimentet går det ändå att säga något om.
– Om svenska läkemedelsanvändare kommer in på ett apotek på Åhléns kommer de inte mötas av något annat än saker som de känner igen. Vi planerar inte att använda oss av några helt nya leverantörer eller ta fram några egna varumärken, inte till att börja med i alla fall.