Annons
Lösning för småföretagare kritiseras
Många som vill öppna eget apotek upplever att de står i för stort underläge gentemot kedjorna.

Lösning för småföretagare kritiseras

När budgivningen av de åtta apoteksklustren avslutas i dagarna och vinnarna utses är det dags för sista steget i utförsäljningen, de 150 apoteken i det så kallade småföretagarklustret.– Det är först när den stora försäljningen är avklarad som vi kan sätta startpriset på de här apoteken. Vi tittar ju på hur de stora budgivarna värdesätter […]

6 okt 2009, kl 15:01
0

När budgivningen av de åtta apoteksklustren avslutas i dagarna och vinnarna utses är det dags för sista steget i utförsäljningen, de 150 apoteken i det så kallade småföretagarklustret.
– Det är först när den stora försäljningen är avklarad som vi kan sätta startpriset på de här apoteken. Vi tittar ju på hur de stora budgivarna värdesätter apoteken när vi sätter vårt pris, säger Claes Kjellander, projektchef för den här delen av utförsäljningen.
Processen är nu igång och till månadsskiftet oktober/november ska de närmare 900 som anmält ett seriöst intresse och klarar en första kreditkontroll få detaljerad information och startpriser på de apotek man vill köpa.

Men tidigast i mars nästa år kommer de första apoteken i det klustret att vara sålda, spår Claes Kjellander.
Idag ägs de 150 apoteken av »Apoteksgruppen« som är ett dotterbolag till Apoteket Omstrukturering AB, OAB. När OAB gjort sitt jobb, det vill säga försäljningen av de åtta klustren är i hamn, läggs det bolaget ned och ägandet av Apoteksgruppen går över till staten. Det blir alltså ett statligt bolag.

Under den övergångsperiod äger Apoteksgruppen apoteken för att sedan överföra större delen av ägandet till de nya köparna. Apoteksgruppen kommer att erbjuda delfinansiering och inom överskådlig tid kvarstå som minoritetsägare.
Att vara beredd att betala mest innebär dock inte att man också blir ägare av ett apotek. Vid försäljningen kommer det också att tas hänsyn till lämplighet, även om Claes Kjellander inte närmare vill precisera vad det innebär.
– Men eftersom vi ska låna ut pengar gör vi ju en kreditbedömning och en del i den värderingen är att se att folk verkligen klarar det här.
Hur många apotek som en småföretagare kan köpa är inte bestämt, men man får lägga bud på högst tio stycken.
– Det beror lite på hur stor efterfrågan blir. Men EU:s småföretagarnorm säger max 100 miljoner kronor i omsättning.
Parallellt med försäljningen av småföretagarapoteken bygger Apoteksgruppen nu upp en serviceorganisation med gemensamma tjänster till apoteken. Det handlar till exempel om ett bassortiment av handelsvaror och receptfria läkemedel, varuförsörjning och it, säger Claes Kjellander.
– Apoteksgruppen tar fram ett sortiment som man kan driva ett apotek med. Men det finns förstås utrymme för egna varor och tjänster. Jag brukar säga att vill man sälja solglasögon på apoteket i Åre under vårvintersäsongen ska man förstås göra det.
Småföretagarapoteken kommer också att ha gemensam grafisk profil och gemensamma märkesvaror finns med i planen på längre sikt.

Den här konstruktionen med statligt minoritetsägande under överskådlig tid är något som fått kritik.
– Vi menar att det bör strida mot EU:s konkurrensregler, säger Sverker Littorin ordförande i Farmacevtföretagarna.
– Vill man köpa ut staten måste det vara möjligt. Och man kan inte vara tvingad att till exempel köpa de här tilläggstjänsterna av Apoteksgruppen. De måste man kunna köpa av vem man vill. Till exempel av oss.
Handlarkooperativet Farmacevtföretagarna som bildats av Sveriges Farmacevtförbund är en av budgivarna på de åtta klustren.
– Vi har ju sagt att om vi inte blir apoteksägare kommer vi ändå jobba med ett företag som erbjuder våra medlemmar tjänster. Då blir vi en konkurrent till det statliga bolaget och det måste ju vara frivilligt vems tjänster man vill köpa.
Farmacevtföretagarna har för 250 medlemmar i Farmacevtförbundet haft fullmakt att delta i budgivningen av de åtta klustren. Många av dem är också intresserade av apotek i småföretagarklustret.
– I dagsläget tror jag att det som är aktuellt för de flesta är att starta eget inom någon av klustermodellerna, antingen inom Farmacevtföretagarna, om de vinner en budgivning eller genom att köpa in sig i det statliga klustret, säger apotekaren Johan Olofsson entreprenörsombud för Apotekarsällskapet.
Vilket bekräftas av de få ansökningar om nyetableringar som Läkemedelsverket fått hittills.
– I den politiska retoriken har man gärna använt sig av Kalle som öppnar ett apotek i något lämpligt gathörn i Skövde men i praktiken kom han långt ned på prioriteringslistan, tycker Johan Olofsson.
Nu tycks inte heller den största konkurrensen om småföretagarapoteken gälla de mindre orterna.
– Trots att det marknadsmässigt troligen är säkrare att driva ett apotek på en mindre ort är intresset större för de i storstäderna, konstaterar Claes Kjellander.
– Men vi har intressenter för alla 150.