Annons
Omstritt om cannabis som medicin
I Sverige är cannabis inte godkänt för medicinskt bruk, vilket det är i en rad andra länder. Enligt Läkemedelsverket är det vetenskapliga underlaget än så länge för bristfälligt för att cannabis ska kunna godkännas som läkemedel. Foto: Istock

Omstritt om cannabis som medicin

I en pågående juridisk process prövas om medicinsk cannabis från annat land kan användas lagligt Sverige. “Lagstiftningen på området är inte glasklar”, säger Hans Sjöström på Läkemedelsverket.

27 maj 2016, kl 10:25
12

Claes Hultling

"Egentligen ligger det inte på domstol att avgöra vilken medicin människor kan använda"

Synen på medicinsk cannabis skiftar inom EU liksom globalt. I Finland blev viss förskrivning legal efter en domstolsprocess. I Sverige kan en dom komma att prövas i Högsta Domstolen. Samtidigt har en ny juridisk process inletts efter att en läkare tagit med sig medicinsk cannabis in i Sverige.

Förra sommaren friade Västmanlands tingsrätt en ryggmärgsskadad man som själv odlade och använde cannabis för att lindra sin svåra smärta. Tingsrätten menade att den åtalade varit i nöd och att den lilla odlingen för eget bruk inte kunde anses kriminell.

Svea hovrätt kom nyligen fram till motsatt resultat, visserligen trodde hovrätten på att den åtalades svåra smärtor var skälet. Men rätten ansåg inte att han varit i den nöd som krävs enligt svensk lag och att odlingen därför var ett brott. Den åtalade har gått vidare och ansökt om att få fallet prövat i Högsta Domstolen.

Att cannabisväxten har en smärtlindrande effekt är egentligen inte ifrågasatt. Men den är långtifrån tillräckligt bevisad för att produkter med växtdelar från cannabis skulle godkännas som läkemedel, säger Hans Sjögren överläkare och fram till nyligen klinisk utredare på Läkemedelsverket.

– Men målet i Svea hovrätt handlar om att få odla hemma för eget bruk, det har vi på Läkemedelsverket inte alls med att göra. Skulle man fria honom i HD är det inte ett medicinskt utan politiskt beslut om att växtdelar från cannabis ska kunna användas som medicinska produkter.

Läkemedelsverkets ståndpunkt är att det vetenskapliga underlaget för cannabis som läkemedel är skrala. Och användning av så kallad medicinsk cannabis, förskriven av läkare är inte legalt i Sverige. Men det finns i dag två cannabiniserade läkemedel, Sativex och Marinol, som undantagsvis används vid smärtlindring. Sativex, där man extraherat de aktiva substanserna, är godkänt av Läkemedelsverket för behandling av spasticitet vid ms. Marinol, syntetiskt THC, tetrahydrocannabiniol, som bland annat är godkänt i USA, förskrivs på licens.

– Vi kommer troligen att se en ökad användning av sådana här preparat. Visst finns det en missbruksrisk men vi tillåter ju till exempel morfin, säger Hans Sjögren.

– Sativex som nyligen godkändes för marknadsföring i Sverige är ju väldefinierat i sitt kemiska och farmaceutiska innehåll. Man vet precis vad produkten innehåller. Det är en bearbetad produkt med krav på samma innehåll varje gång det tillverkas.

Synen på medicinsk användning av cannabis skiljer sig åt såväl inom EU som globalt. Allt fler stater tycks i dag på väg mot en legalisering av den användningen, det vill säga läkare får under vissa förutsättningar förskriva obearbetad cannabis.

I Nederländerna är The Office for Medicinal Cannabis (OMC) ansvarigt för regeringens produktion av cannabis för medicinsk användning och forskning. Cirka 20 000 holländare beräknas använda någon typ av cannabis förskriven av läkare. Enligt OMC har man i dag regelbunden export till bland annat Tyskland, Italien och Finland.

I Norge uppskattar läkemedelsverket att hundratalet norrmän reser till Nederländerna varje år för att få cannabis förskrivet som de sedan lagligt kan ta med sig hem. Det tillvägagångssättet är också tillåtet i Danmark. Men inte i Sverige.

Läkemedelsverkets tolkning är att även av nederländska staten lagligt tillverkad cannabis tillhör gruppen narkotiska preparat och får inte enligt svensk lag föras in i Sverige.

– Men lagstiftningen på området är inte glasklar, medger Hans Sjögren och beskriver det som rörigt.

En svensk läkare som för några år sedan försökte få licens för att använda den nederländska cannabisprodukten för behandling av en patient nekades med hänvisning till att det inte är visat att produkten tillverkats på ett kvalitativt godtagbart sätt.

Läkemedelsverket anser till exempel att det är svårt att veta vilka nivåer av THC, tetrahydrocannabiniol, och CBD, cannabidiol, som produkterna innehåller.

Det håller ryggmärgsskadeläkaren Claes Hultling, själv ryggmärgsskadad, som engagerat sig i frågan om medicinsk cannabis, inte med om. Enligt honom har OMC lyckts standardisera produktionen enligt god tillverkningssed och doseringen därför tillförlitlig och säkerhetsmarginalerna mycket goda.

– Den industriella tillverkningen i Nederländerna visar att man kan hålla de nivåer som krävs för att det ska kunna anses standardiserat. Det är ju det som tidigare varit argumentet mot försäljningen; att det varit stora skillnader i koncentration, säger Claes Hultling.

Tillverkaren uppger dock ingen exakt koncentration. Enligt en informationsbroschyr från den nederländska folkhälsomyndigheten innehåller de tre produkterna Bedrocan, Bedrobinol och Bediol som OMC tillverkar omkring 19, 12 och 6 procent THC. Medan Bedrocan och Bedrobinol innehåller mindre än 1 procent CBD, anges innehållet CBD i Bediol vara omkring 7,5 procent.

Bediol är den produkt som enligt Claes Hultling främst används vid neuropatisk smärta. Enligt honom finns det planer på att via EU få till stånd en compassionate use prövning tillsammans med tillverkarna.

– Jag har flera patienter som lider av obotlig neuropatisk smärta varav en del tar livet av sig när de inte står ut längre. Tillverkarna vill inget hellre än att få igång en seriös prövning. Jag hoppas vi lyckas med det.

Genom att själv föra in en liten mängd cannabis föreskriven i Nederländerna har Claes Hultling nyligen startat en juridisk process för att utmana den svenska lagstiftningen.

Det var också via domstol som Finland införde möjligheten att via specialtillstånd förskriva obearbetad cannabis. Men det var inget som det finska läkemedelsverket ville ha, enligt Erkki Palva direktör på myndigheten.

-Nej, det var efter att det varit uppe i domstol som vi på formella grunder tvingades tillåta förskrivningen, säger Erkki Palva.

I dag handlar det om något hundratal finländare som hämtar ut medicinsk cannabis på apotek i Finland.

Medan Svea hovrätt ansåg det brottsligt med den egenodlade cannabisen i Västmanland är det enligt hovrättsassessor Marcus Karlberg inte omöjligt att utfallet skulle bli ett annat när det gäller den av läkare lagligt förskrivna i annat EU-land. Det vill säga att domstolen har en annan lagtolkning än Läkemedelsverket och därmed skulle tvinga myndigheten att rätta sig efter den.

– Men egentligen ligger det ju inte på domstol att avgöra vilken typ av medicin som människor kan använda, summerar Marcus Karlberg sin inställning.

Cannabisbaserade läkemedel i Sverige

I Sverige hämtade under 2015 drygt 300 personer ut ett recept med Sativex. Läkemedlet som inte ingår i högkostnadsskyddet sålde för drygt två miljoner kronor i Sverige. Marinol förskrivs på licens för cirka 250 000 kronor om året i Sverige. Förra året beviljades ett knappt tiotal licenser.

Här är medicinsk användning av cannabis tillåten

Medicinsk användning av cannabis är tillåtet i drygt tjugo delstater i USA. I Australien är växtdelar från cannabis tillåten som behandling i vissa delstater. I Colombia finns planer på att legalisera medicinsk användning. I Kanada beräknas cirka 40 000 behandlas med medicinsk cannabis i Nederländerna cirka 20 000. I Finland, Tyskland, Tjeckien och Italien kan läkare förskriva medicinsk användning och patienter kan få produkten via den nederländska tillverkningen.

Föregående artikel Vaccinationsprogram minskar hpv-infektioner
Nästa artikel Fälls för reservationslösa påståenden

12 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. I videoserien “The Truth About Cancer” vittnar canceröverlevare om att de blivit friska genom intag av cannabisolja. När ska svenska myndigheter acceptera att alternativa behandlingsmetoder mot cancer är såväl effektivare som säkrare och mindre smärtsamma än de som erbjuds av skolmedicinen idag, dvs kirurgi, cellgifter och strålning?

 2. I videoserien “The Truth About Cancer” vittnar canceröverlevare om att de blivit friska genom intag av cannabisolja. När ska svenska myndigheter acceptera att alternativa behandlingsmetoder mot cancer är såväl effektivare som säkrare och mindre smärtsamma än de som erbjuds av skolmedicinen idag, dvs kirurgi, cellgifter och strålning?

 3. Enligt studier på universitet i USA överväger hälsonyttan även vid rökning av cannabis. Och det har aldrig inträffat något dödsfall p g a överdosering vid användning av cannabis. Såvitt jag förstår är det unga vars hjärnor ännu inte är färdigutvecklade som bör avhålla sig från cannabisbruk av hälsoskäl. Hjärnan lär inte vara färdigutvecklad förrän vid 25-30 års ålder. Men därefter verkar hälsonyttan vara helt obestridlig för cannabisväxten. Särskilt vid juicing men även i sallader mm.

 4. Jättebra artikel!
  Angående kommentaren här i kommentarsfältet så botar inte cannabis cancer. Lägg av med anekdotisk bevisföring.

 5. Ang påståendet att cannabis “botar cancer” vill jag poängtera att inga kliniska försök på människor ännu existerar. Vi bör inte hävda att cannabis “botar” eller minskar risken för någon cancerform, enbart baserat på isolerade laboratorieexperiment.

 6. Märklig invändning att medicinsk cannabis i form av torkade cannabisblommor inte “har en exakt koncentration” då läkemedlet Sativex inte heller det har en exakt koncentration, trots att det är godkänt av Läkemedelsverket.

  Att patienter förvägras cannabismedicin på lösa grunder är allvarligt.

 7. Som både Daniel og Johan påpeker – det finnes ingen evidens for at cannabisolje verken botar cancer eller stopper opp prosessen, eller lignende. Derimot har cannabis, i ulike former, stor effekt ovenfor cancer drabbade mht økt matlyst, smertelindring og generelt bedre livskvalitet.
  Det hjelper ikke “saken” å fremme feilaktige påstander – tvert i mot.

  Jeg er selv ryggmargsskadet og har prøvd ut behandling med både Sativex og cannabis inntatt på ulike måter – med STOR effekt. Dessverre står loven i veien for at denne type medisin pr nå ikke er tilgjengelig for oss som har stort behov av dette. Men vi (i Norge og også i Sverige) får morfin (opiater) preparater i “bøtter og spann” utskrevet av våre leger. Det er det gale vanvidd at opiater (aka heroin) tillates i bruk uten å blunke i mens noe så harmløst som cannabis ikke gjør det.

  Grunnen er: samfunnets holdninger og at noen politikere i USA på 30-tallet kriminaliserte cannabis fordi de var redd de sorte skulle få for mye makt (Google dette, folkens. Det er sannheten)

  Det finnes ingen logisk forklaring på hvorfor opiater skal være lovlig som medisin og ikke cannabis.
  Vi trenger en ny generasjon politikere – som har up-to-date holdninger og ikke gamle indoktinerte konservative menn.

  Jeg kjenner Claes Hultling – som er en av de dyktigste leger jeg noensinne har kjent og diskutert dette og andre emner med.

  – Fight for Our Right, Claes! 😉

 8. Cannabis hämmar och dödar cancerceller. Det har vi vetat länge utan behov av vetenskap. Själen och Anden räcker. Medicinen är en norm formulerad av socialt betingade “vetenskaper” och där finns ingenting annat än tro (eller vantro) som grund. Vården är hopplöst verklighetsfrämmande och måste inse det icke- mätbara för att kunna förstå. Humanvetenskaper är helt främmande för etablissemanget. De kan inte förstå att Cannabis används till tantrisk yoga och är fullständigt oskadligt. Psykiatrikerna inbillar sig bara (projektion). Samhället jävlas bara med folket. Cannabis är och består.

 9. Hatar ignoransen bland vårt naiva folk.. Cannabis har funnits långt innan oss, och kommer finnas kvar långt efter oss med. Det är och förblir medicin! Vi har för f*n receptorer som Är till för att ta emot cannabinoider, vi har även Endocannabinoider helt naturligt i kroppen.. -.- Vakna.

 10. Självklart blir det en domstolsfraga att avgöra när läkemedelsverket inte kan få tummen ur och godkänna medicinsk bruk av en grundläggande, tusenårig naturmedicin. Det hela är en fråga om människorätt och inget annat.

 11. Läkemedelsverket tjänar sjuka summor pengar på den framställda och farliga medicin vi har idag, så självklart tänker dom inte sätta sin branch på spel. Vi, och dem, vet att CBD-olja lindrar och i bästa fall botar, men är alldeles för enkelt och framför allt billigt för “den vanliga” människan att framställa i hemmet.

  Läkemedelsverket vet att en legalisering för medicinskt bruk är en stor risk för dem själva, då de i slutändan tänker på profit och kontroll hellre än folkhälsa och moral.

  Att de kommer på fler och fler ursäkter varje gång diskussionen kommer gör det bara mer självklart att de gömmer något. Och i det här fallet vet vi alla att det handlar om pengar i deras fickor, och inte “den farliga substansen”.

 12. Att man vet exakt innehåll i Sativex stämmer inte. Den odlad fram av minst 2 olika strains, de innehåller över 100 olika separerade cannabinoider, man mäter halterna i de vanligaste som THC, CBD kanske ytterligare några men långt ifrån alla.

  Cannabis växer likt människor unika, de går inte att ge dom exakt samma förutsättningar, de är därför man aldrig tidigare tillåtit patent på Cannabis mediciner. Här måste man då spä ut cannabisen för att ha en ingrediens(bulk) som man kan ta patent på. Cannabis tar upp olika ljus då den inte står exakt i förhållande till ljuset, de gör att näringen tas upp olika, koldioxiden osv. Därmed är de helt omöjligt att säga att man vet exakt innehåll. De kan man alltså inte.

  Sen är Sativex svindyrt, man lägger på flera tusen procent på tillverkningskostnaden. Sen påstår svenska läkemedelsverket att Bedrocan inte lämnade tillräcklig innehålls analys, men den fungerar bra i Norge, Finland, Tyskland osv som är grannländer. Här lyser aspekten om att de handlar om pengar igenom. Länderna med medicinsk cannabis får snabbt en minskning i användande av Sativex. De har en marknad här värd 2 miljoner om året. Tillverkningskostnaden för denna mängd är inte över 100.000kr.

  Kul att man fortfarande kan påstå att man inte har tillräcklig information om cannabis, växten som amerikanska företag deklarerat hundratals miljarder dollar i undersökningar av sedan början av 30 talet. Kostnaden för att framställa Marinol var enorm, men den ger inte en bråkdel av effekten av naturlig THC. De finns inte en växt man kan visa på planeten man lagt mer pengar på i undersökning, men de kommer aldrig vara tillräckligt så länge vi låter allt handla om pengar. I dagens läge är de ju så uppenbart, för några år sen var detta konspirationsteorier, idag är de i princip allmän vetskap och ändå bara fortsätter allt..

  Om några år kommer vi få skämmas för den politik vi drivit och nu ställer nästan samtliga länder om sin politik. Senast idag har Danmarks folkhälsominister gått ut med att de har majoritet i regeringen och att de kommer börja ge patienter cannabis som medicin, ifrån början rör de ca 1500 patienter under 4 års prov.