Fälls för reservationslösa påståenden

Pfizer och BMS tvingas betala straffavgift för dålig marknadsföring av det blodförtunnande läkemedlet Eliquis.

30 maj 2016, kl 08:35
0

Bayer AB har anmält några anmärkningar på Pfizers och BMS, Bristol Myers Squibbs, marknadsföring av det blodförtunnande läkemedlet Eliquis, apixaban. Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, har tittat på ärendet och kommit fram till att Pfizer och BMS bryter mot läkemedelsbranschens etiska regelverk.

IGM menar att det, på hemsidan där läkemedlet marknadsförs, på flera ställen finns kategoriska och reservationslösa påstående och ger exemplen: ”bättre reduktion av mortalitet oavsett orsak” och ”signifikant minskning av mortalitet oavsett orsak”.

IGM noterar även att vissa reservationer i specifikationen utelämnas. IGM menar att, när företagen i sin marknadsföring av Eliquis framhåller resultat med effekt- och säkerhetsfördelar med uppgifter från specifikationen inte får utelämna väsentliga reservationer. Om sådan information utelämnas riskerar läkemedelsinformationen att bli obalanserad och icke kategoriskt generaliserande.

Företagen ska enligt IGM betala en straffavgift på 90 000 kronor för avsteget. Avgiften tillhör kategorin normal förseelse och företagen uppmanas att i fortsättningen beakta IGMs kommentarer vid framtida marknadsföring.