Annons
Marknadsföring av astmamedel underkänns

Marknadsföring av astmamedel underkänns

Läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, GSK, tvingas böta för bristande marknadsföring av astmamedicin till barn.

11 aug 2016, kl 09:53
0

Läkemedelsbolaget GSK har, i sin marknadsföring av astmamedicinen Flutide, flutikasonpropionat, med en skrivelse om riktlinjer att använda inhalationssterioider till barn från 6 månader, trots att det aktuella läkemedlet inte är godkänt för barn från sex månader.

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, har anmärkningar på den specifika marknadsföringen och fäller bolaget för den.

I ett utskick för Flutide skriver företaget på framsidan ”Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar behandling med inhalationssteroider för barn från sex månader”. Vidare noterar IGM att läkemedlet inte är godkänt för barn från sex månader, utan att det kan användas till barn från 1 år.

IGM gör därför bedömningen att utskicket om Flutide strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk och GMS ska betala en avgift på 90 000 kronor för avsteget.

I ett yttrande skriver GSK att man accepterar anmärkningen samt att man med utskicket haft som avsikt att belysa vikten av att sträva efter välbehandlad astma hos barn. Vidare anger företaget att det i minimiinformationen framgår korrekt information om användning av läkemedlet till barn inom ålder för godkännandet.